Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Decyzje zatwierdzające dokumentacje

KARTA INFORMACYJNA

1. Nazwa usługi:
Wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentację geologiczną złoża kopaliny, dokumentację hydrogeologiczną oraz dokumentację geologiczno-inżynierską.

2. Nazwa wydziału:
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska.

3. Dane teleadresowe:
Starostwo Powiatowe w Mławie
Dział Rolnictwa i Środowiska pok. nr 10 II piętro
ul. Stanisława Wyspiańskiego 8A
06-500 Mława
tel. 23 655-29-04
e-mail: srodowisko@powiatmlawski.pl

4. Podstawa prawna:
art. 93  ustawy  z  dnia 9 czerwca  2011 roku  Prawo geologiczne i górnicze

5. Wymagane dokumenty:
Dokumentacja geologiczna w 4 egzemplarzach oraz w postaci dokumentu elektronicznego, sporządzona zgodnie z wymogami art. 89, art. 90 i art. 91 w/w ustawy oraz wymogami określonymi  w przepisach wykonawczych , tj.: 

1) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033);

6. Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Mławie  ul. Władysława Stanislawa Reymonta 6, I piętro pokój nr 11 (sekretariat) lub przy ul. Stanisława Wyspianskiego pok nr 10 II piętro

7. Opłaty:
Zgodnie z załącznikiem cz. I ust. 53 do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.) opłata wynosi: 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej.
Opłatę należy uiścić:
1) w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie  gotówką od godz. 8.00 do godz. 14.00 lub przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8A
2) przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr konta: 88 1090 2590 0000 0001 5013 9475
3) w kasie Santander Bank Polska S.A. w Mławie
4) w kasie  Urzędu Miasta Mława ul.Stary Rynek 19 06-500 Mława
Dowód potwierdzający dokonanie wpłaty załącza się do wniosku.

8. Forma załatwienia sprawy: 
Wydanie decyzji.

9. Termin załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

10. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do za pośrednictwem Starosty Mławskiego do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

11. Dodatkowe informacje: 
Jeżeli wniosek składa pełnomocnik - załącza się dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa i uiszcza się opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17 złotych, zgodnie z załącznikiem cz. IV do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r, poz. 1923 ze zm.).  

12. Formularze do pobrania:
Brak.

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Bernaś
    data wytworzenia: 2017-05-31
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2017-05-31 15:04
  • zmodyfikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2022-05-06 09:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4418
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-06 09:53:52