Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Decyzje zatwierdzające dokumentacje

KARTA INFORMACYJNA

1. Nazwa usługi:
Wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentację geologiczną złoża kopaliny, dokumentację hydrogeologiczną oraz dokumentację geologiczno-inżynierską.

2. Nazwa wydziału:
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska.

3. Dane teleadresowe:
Starostwo Powiatowe w Mławie
Dział Rolnictwa i Środowiska pok. nr 1 parter
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława
tel. 23 655-29-04
e-mail: srodowisko@powiatmlawski.pl

4. Podstawa prawna:
art. 93  ustawy  z  dnia 9 czerwca  2011 roku  Prawo geologiczne i górnicze

5. Wymagane dokumenty:
Dokumentacja geologiczna w 4 egzemplarzach oraz w postaci dokumentu elektronicznego, sporządzona zgodnie z wymogami art. 89, art. 90 i art. 91 w/w ustawy oraz wymogami określonymi  w przepisach wykonawczych , tj.: 

1) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033);

2) rozporzadzenie Monistra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 roku  w sprawie dokumentacji  geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża weglowodorów (Dz. U.  z 2015 r., poz. 987) 

6. Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Mławie  ul. Władysława Stanislawa Reymonta 6, I piętro pokój nr 11 (sekretariat)

7. Opłaty:
Zgodnie z załącznikiem cz. I ust. 53 do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.) opłata wynosi: 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej.
Opłatę należy uiścić:
1) w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 06-500 Mława gotówką od godz. 8.00 do godz. 14.00
2) przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr konta: 74 1020 1592 0000 2502 0262 7198
3) w kasie PKO Bp S.A. Oddział w Mławie
4) w kasie  Urzędu Miasta Mława ul.Stary Rynek 19 06-500 Mława
Dowód potwierdzający dokonanie wpłaty załącza się do wniosku.

8. Forma załatwienia sprawy: 
Wydanie decyzji.

9. Termin załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

10. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do za pośrednictwem Starosty Mławskiego do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

11. Dodatkowe informacje: 
Jeżeli wniosek składa pełnomocnik - załącza się dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa i uiszcza się opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17 złotych, zgodnie z załącznikiem cz. IV do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r, poz. 1000 ze zm.).  

12. Formularze do pobrania:
Brak.

 

  • autor informacji: Urszula Bernaś
    data wytworzenia: 2017-05-31
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2017-05-31 15:04
  • zmodyfikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2019-10-16 12:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1247
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-16 12:47

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8510163
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-01 15:11

Stopka strony