Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - USŁUGI POCZTOWE

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Powiat Mławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Mławskiego, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamia o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „świadczenie usług pocztowych dotyczących listów, paczek i przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatu Mławskiego”

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Powiat Mławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Mławskiego, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907) zawiadamia o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wykonaj zadania inwestycyjnego pn.: wyposażenie pomieszczenia w urządzenie do przechowywania dokumentacji z konstrukcją nośną oraz przystosowanie pomieszczeń magazynowych Archiwum Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mławie do przepisów określających wymogi techniczne w zakresie temperatury i wilgotności oraz zabezpieczenia przed włamaniem i pożarem pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania dokumentacji papierowej i informatycznych nośników danych”

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

O G Ł O S Z E N I E o unieważnieniu postępowania

Powiat Mławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Mławskiego 06 - 500 Mława, ul. Reymonta 6, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, zawiadamia o unieważnieniu postępowania na zadanie pn. roboty budowlane pn.: „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wykonaj zadania inwestycyjnego pn.: wyposażenie pomieszczenia w urządzenie do przechowywania dokumentacji z konstrukcją nośną oraz przystosowanie pomieszczeń magazynowych Archiwum Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mławie do przepisów określających wymogi techniczne w zakresie temperatury i wilgotności oraz zabezpieczenia przed włamaniem i pożarem pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania dokumentacji papierowej i informatycznych nośników danych” .................

OGŁOSZENIE WYNIKU NA USŁUGĘ GEODEZYJNĄ

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Powiat Mławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Mławskiego, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamia o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
„modernizacja osnowy szczegółowej poziomej na obszarze gminy Dzierzgowo, pow. mławski, woj. mazowieckie” .............

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA- PRODUKCJA i DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Powiat Mławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Mławskiego, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907) zawiadamia o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Produkcja i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji."...........

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13735
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-09-04 09:25:58