Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

NAZWA USŁUGI

ZWROT ZATRZYMANYCH PRAW JAZDY I POZWOLEŃ DO KIEROWANIA TRAMWAJEM

NAZWA WYDZIAŁU

Wydział Komunikacji

DANE TELEADRESOWE

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława tel. 23-654-20-84

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023, poz. 622 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2023, poz. 775 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maj 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. uz. z 2016, poz. 702)

WYMAGANE DOKUMENTY

Zatrzymane do roku

 1. Wniosek
 2. Dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej
 3. Orzeczenie lekarskie/psychologiczne, jeżeli jest wymagane.
 4. Do wglądu:
  • Dowód osobisty lub zaświadczenie z potwierdzeniem o zameldowaniu i numerze ewidencyjnym,
  • Paszport w przypadku obcokrajowca

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława

 

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem w drodze decyzji administracyjnej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zatrzymane do roku

Sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień - bez zbędnej zwłoki.

Zatrzymane powyżej roku

 1. Sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień – bez zbędnej zwłoki. Realizacja zamówienia dokumentu - do 9 dni roboczych.
 2. Do 1 miesiąca -sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
 3. Do 2 miesięcy-sprawy szczególnie skomplikowane.

W termin realizacji spraw nie wlicza się dnia zdarzenia (np. złożenia wniosku, dostarczenia potwierdzenia uiszczenia opłaty, itp.)

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie w terminie 14 dni od chwili otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

DODATKOWE INFORMACJE

Wniosek do pobrania w Wydziale Komunikacji.

Metryka

 • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-26 11:19
 • zmodyfikował: Julita Rudnicka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-06 13:28

drukuj całą stronę

Opis strony

Małgorzata Wesołowska, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Wyspiańskiego 9, pokój nr 8, tel. 23 654 20 84

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13669
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-06 13:28:56