Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

 

NAZWA USŁUGI: ZWROT ZATRZYMANYCH PRAW JAZDY I POZWOLEŃ DO KIEROWANIA TRAMWAJEM

NAZWA WYDZIAŁU:

Wydział Komunikacji.

DANE TELEADRESOWE:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława tel. 23-654-20-84

PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019, poz. 341 ze zm.)

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2018, poz. 2096 ze zm.)

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 15 maj 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. uz. z 2016, poz. 702)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zatrzymane do roku

1. Wniosek
2. Dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej
3. Orzeczenie lekarskie/psychologiczne, jeżeli jest wymagane.
4. Do wglądu:
- Dowód osobisty lub zaświadczenie z potwierdzeniem o zameldowaniu i numerze
ewidencyjnym,
- Paszport w przypadku obcokrajowca

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława

OPŁATY:

0,50 zł  - opłata ewidencyjna

 Należną opłatę  ewidencyjną wnosi się na numer rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Mławie  88 1090 2590 0000 0001 5013 9475 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 8A w godz. 8-14

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem w drodze decyzji administracyjnej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zatrzymane do roku

Sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień - bez zbędnej zwłoki.

Zatrzymane powyżej roku

1)Sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień – bez zbędnej zwłoki

 Realizacja zamówienia dokumentu - do 9 dni roboczych.

2)Do 1 miesiąca -sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

3)Do 2 miesięcy-sprawy szczególnie skomplikowane.

W termin realizacji spraw nie wlicza się dnia zdarzenia (np. złożenia wniosku, dostarczenia potwierdzenia uiszczenia opłaty, itp.)

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie w terminie 14 dni od chwili otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

DODATKOWE INFORMACJE:

Wniosek do pobrania w Wydziale Komunikacji

 

 

Metryka

  • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2003-06-26 11:19
  • zmodyfikował: Julita Rudnicka, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2022-05-04 09:29

drukuj całą stronę

Opis strony

Małgorzata Wesołowska, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Wyspiańskiego 9, pokój nr 8, tel. 23 654 20 84

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11779
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-04 09:29