Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

 

1. NAZWA USŁUGI : DZIERŻAWA, NAJEM, UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

 

2. NAZWA WYDZIAŁU:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

3. DANE TELEADRESOWE:

Starostwo Powiatowe w Mławie
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
06-500 Mława, ul.Stary Rynek 10,
I piętro, pokój nr 10 tel. 23 654 20 68

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

4. PODSTAWA PRAWNA :

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2020, poz.65 ze zm.)

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (t.j.Dz.U.2019, poz.1145 ze zm.)


5. WYMAGANE DOKUMENTY :

- wniosek o dzierżawę/najem/użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa zawierający dane osobowe wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, powierzchnię nieruchomości, której dotyczy wniosek, a także cel dzierżawy/najmu/użyczenia i okres na jaki umowa ma być zawarta – do pobrania poniżej,

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej bądź aktualny odpis KRS.

6. MIEJSCE ZŁOZENIA DOKUMENTÓW:

Wniosek można złożyć w Starostwie Powiatowym w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława, osobiście w sekretariacie pokój nr 11 na I piętrze lub przesłać pocztą.
Godziny pracy Starostwa: od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00.

7. OPŁATY :

- w przypadku dzierżawy w trybie bezprzetargowym czynsz dzierżawny ustalany jest zgodnie z zarządzeniem Starosty Mławskiego nr 51/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu mławskiego,

- w przypadku dzierżawy w trybie przetargowym – czynsz ustalany w przetargu.

8. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja

9. TERMIN ZAŁATWIANIA SPRAWY :

- w przypadku zawarcia pierwszej umowy na okres do 3 lat – w terminie 6 tygodni od dnia złożenia wniosku,

- w przypadku umowy, co do której wymagana jest zgoda Wojewody Mazowieckiego termin ulega wydłużeniu i wynosi 6 tygodni od dnia wpływu zarządzenia Wojewody Mazowieckiego, zawierającego zgodę na dzierżawę.


10. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.


11. DODATKOWE INFORMACJE:

Pierwsza dzierżawa/najem/użyczenie zawierana na okres do 3 lat nie wymaga uzyskania zgody Wojewody Mazowieckiego na jej zawarcie. Zawarcie kolejnej umowy lub umowa zawarta na okres dłuższy niż 3 lata wymagają uprzedniego uzyskania zgody Wojewody Mazowieckiego.

W przypadku złożenia dwóch wniosków dotyczących tej samej nieruchomości organizowany jest przetarg na dzierżawę/najem nieruchomości.

12. FORMULARZE DO POBRANIA:

Poniżej

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sowińska
  data wytworzenia: 2014-03-18
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2014-03-28 08:55
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-31 11:25

Wniosek

drukuj (Wniosek)

Metryka

 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-07-05 15:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7343
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-31 11:25:41