Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

 

1. Nazwa usługi: PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

2. Nazwa wydziału:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
 
3.Dane teleadresowe:
 
Starostwo Powiatowe w Mławie
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
06-500 Mława, ul.Stary Rynek 10,
I piętro, pokój nr 10, tel.23 654-20-68
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

4. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j.Dz.U.2019, poz.1314)
- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020, poz.256 ze zm.)
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2020, poz.65 ze zm.)

5. Wymagane dokumenty:

- wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.
- aktualny odpis z księgi wieczystej,
- kserokopia aktu notarialnego ustanawiającego prawo użytkowania wieczystego,
- dokumenty pozwalające na zastosowanie bonifikaty w przekształceniu prawa (dotyczy  nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi),
- zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpis KRS.
 
6.Miejsce złożenia dokumentów:
 
Wniosek można złożyć w Starostwie Powiatowym w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława, osobiście w sekretariacie pokój nr 11 na I piętrze lub przesłać pocztą.
Godziny pracy Starostwa: od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00.
 
7. Opłaty:

- opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej - 10 złotych, płatna w chwili złożenia wniosku,
- opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego,
- koszty sporządzenia operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Opłatę skarbową można uiścić:

a) gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie (ul.Reymonta 6, parter), w godzinach od 8°° do 14°°,

b) w kasie Banku PKO BP SA Oddział w Mławie lub kasie Urzędu Miasta Mława,

c) przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr 74 1020 1592 0000 2502 0262 7198.

Opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uiszcza się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie, nr 17 1020 1592 0000 2402 0262 7206.

 
8. Forma załatwienia sprawy:
 
Decyzja

9. Termin załatwienia sprawy:

Termin załatwienia wniosku zgodny z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

Z uwagi na konieczność zlecenia wykonania wyceny nieruchomości, w celu ustalenia wysokości opłaty - termin wydania decyzji wynosi do 3 miesięcy.

Wnioskodawca o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy zostanie powiadomiony na piśmie.


10. Tryb odwoławczy:


Od decyzji Starosty Mławskiego służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem Starosty Mławskiego.

11. Dodatkowe informacje:


Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych następuje w drodze decyzji Starosty. Ostateczna decyzja stanowi podstawę wpisu własności w księdze wieczystej.

Ustaloną decyzją administracyjną opłatę za przekształcenie wnosi się jednorazowo lub w ratach.
W przypadku rat ustanawiana jest na rzecz Skarbu Państwa hipoteka przymusowa.

 
12.Formularze do pobrania:
 
Poniżej

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sowińska
  data wytworzenia: 2013-04-08
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2011-09-26 16:30
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-31 11:20

wniosek

drukuj (wniosek)

Metryka

 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-07-05 15:33

drukuj całą stronę

Opis strony

Zbigniew Ulman, Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydz.Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul.Stary Rynek 10, tel.(023)655 25 41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12175
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-31 11:20:28