Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

NAZWA USŁUGI:

WPIS DO EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH

NAZWA WYDZIAŁU:

Wydział Edukacji i Zdrowia, Starostwa Powiatowego w Mławie

DANE TELEADRESOWE:

Starostwo Powiatowe
ul.Władyslawa Stanislawa Reymonta 6
06-500 Mława
e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl


Wydział Edukacji i Zdrowia
pok.7, tel. 23 654 36 66
e-mail: edukacja@powiatmlawski.pl

PODSTAWA PRAWNA:

Art.4 ust.4 ustawy z dia 25 czerwca 2010r. Ustawy o sporcie (t.j. Dz. U.z 2020r., poz.1133), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.2261) , ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (t.j.Dz.U.2020r., poz.256 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz.U.2011r., poz.1449 ze zm.) oraz Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej. (t.j.Dz.U. z 2021r. poz.1923)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych w liczbie co najmniej siedmiu osób, mogą założyć uczniowski klub sportowy, stając się jednocześnie jego czlonkami. Zgodnie z art.4 ust. 3 ustawy o sporcie, członkami takiego klubu moga być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele. Komitet załozycielski uczniowskiego klubu sportowego, którego statut nie przewiduje prowadzenia dzialalności gospodrczej sklada do Starosty Mlawskiego:

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzonej przez Staroste Mlawskiego.
 2. Protokół z Zebrania Załozycielskiego UKS zawierający podpisy przewodniczącego zebrania i protokolanta wraz z podjętymi uchwałami:
 1. uchwałę członków załozycieli o utworzeniu uczniowskiego kubu sportowego,
 2. uchwałę o przyjęciu ststutu uczniowskiego klubu sportowego,
 3. uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego uczniowskiego klubu sportowego,
 4. uchwałę o wyborze komitetutu zalożycielskiego uczniowskiego kubu sportowego,
 5. uchwałę w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej  uzniowskiego klubu sportowego,

     3. Lista członków założycieli - co najmniej 7 osób pełnoletnich (lista zawiera imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy).

    4. Lista obecności na zebraniu zalożycielskim.

    5. Statut Klubu w 3 egz.

Wszystkie załączniki do wniosku muszą być oryginałami dokumentów.

MIEJSCE ZŁOZENIA DOKUMENTÓW:

Wniosek wraz z zalącznikami należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mławie.

OPŁATY:

nie dotyczy

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna o wpis lub odmowę wpisu do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzonej przez Starostę Mławskiego wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwolanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Starosty Mławskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie udziela Wydział Edukacji i Zdrowia pok.nr7 .

FORMULARZE DO POBRANIA:

Pliki do pobrania znajdują się poniżej.

drukuj (KARTA INFORMACYJNA)

Metryka

 • opublikował: Grażyna Zawierucha, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-11-23 14:17
 • zmodyfikował: Grażyna Zawierucha, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-24 14:11

Wniosek o wpis do ewidencji

drukuj (Wniosek o wpis do ewidencji)

Metryka

 • opublikował: Grażyna Zawierucha, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-11-23 14:12
 • zmodyfikował: Marcin Jurkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-04 12:19

Wniosek o wydanie zaświadczenia

drukuj (Wniosek o wydanie zaświadczenia)

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2020-02-05 15:25
 • zmodyfikował: Bartosz Maliszewski
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-23 10:44

drukuj całą stronę

Opis strony

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12515
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-04 12:19:23