Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

 
NAZWA USŁUGI: 
 
WPIS DO EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH
 
NAZWA WYDZIAŁU:
 
Wydział Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Mławie
 
DANE TELEADRESOWE:
Starostwo Powiatowe
ul.Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława
 
Wydział Edukacji i Zdrowia
pok.nr 7
tel.23 6543666
e-mail: edukacja@powiatmlawski.pl
 
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r., o sporcie, (Dz.U.z 2019r., poz.1468 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki  z dnia 18 października 2011r., w sprawie ewidencji klubów sportowych ( Dz.U. Nr 243 poz.1449 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r., o opłacie skarbowej (Dz.U z 2019r., poz. 1000 ze zm.),
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r.,- Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.2019r., poz.713 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Wniosek Komitetu Założycielskiego o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych,

2) Lista założycieli
 • imię i nazwisko,
 • data i miejsce urodzenia,
 • miejsce zamieszkania,
 • własnoręczne podpisy założycieli,
3) Lista obecności na zebraniu założycielskim,
4) Protokół z zebrania założycielskiego wraz z załącznikami:
 • Uchwała o powołaniu klubu,
 • Uchwała o zatwierdzeniu statutu,
 • Uchwała o powołaniu 3 - osobowego komitetu założycielskiego
5) Jednolity tekst Statutu,
6) Informacja o adresie tymczasowej siedziby klubu.
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Mławie
ul.Władysława Stanisława Reymonta 6
Sekretariat
 
OPŁATY:
Nie dotyczy
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Decyzja o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

DODATKOWE INFORMACJE:

1) Uczniowskie kluby sportowe podlegają wpisowi do ewidencji, prowadzonej przez starostów właściwych ze względu na siedzibę klubów. Z chwilą wpisania do ewidencji uczniowskie kluby sportowe uzyskują osobowość prawną.

2) Organ administracji wydając decyzję o wpisie do ewidencji zobowiązuje zarząd stowarzyszenia wpisanego do ewidencji do niezwłocznego zawiadomienia organu ewidencyjnego o wyborze władz przewidzianych w statucie klubu oraz wskazania osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych i przedłożenia stosownych dokumentów(uchwał).

3) Lista założycieli uczniowskiego klubu sportowego powinna zawierać ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy.

4) Statut powinien zawierać elementy określone w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r., Prawo o stowarzyszeniach.

5) Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele.

6) W sprawie dokonania zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych danych, o których mowa w § 5 pkt 4-9 Rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 18 października 2011r.w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. 2011r. Nr 243, poz. 1449) stosuje się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla rejestracji. 

FORMULARZE DO POBRANIA:

pliki do pobrania  poniżej


 

drukuj (KARTA INFORMACYJNA)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Zawierucha
  data wytworzenia: 2011-11-24
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-26 13:35
 • zmodyfikował: Grażyna Zawierucha, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-06 12:31

Wniosek o wpis do ewidencji

 • Metryka

  • opublikował: Grażyna Zawierucha, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2020-02-06 12:02

drukuj (Wniosek o wpis do ewidencji)

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2020-02-05 15:23
 • zmodyfikował: Grażyna Zawierucha, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-06 12:01

Wniosek o wydanie zaświadczenia

 • Metryka

  • opublikował: Grażyna Zawierucha, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2020-02-06 11:59

drukuj (Wniosek o wydanie zaświadczenia)

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2020-02-05 15:25

drukuj całą stronę

Opis strony

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10578
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-02-06 12:31