Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA
 
WPIS DO EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH
 
NAZWA WYDZIAŁU:
 
Wydział Edukacji i Zdrowia.
 
DANE TELEADRESOWE:
Starostwo Powiatowe
ul.Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława
 
Wydział Edukacji i Zdrowia
tel.23 6543666
e-mail: edukacja@powiatmlawski.pl
 
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (tj Dz. U. 2019r., poz.1468 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki  z dnia 18 października 2011r w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. 2011r. Nr 243, poz.1449 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej art.2 ust.1 pkt1 lit.g (tj. Dz.U. 2019r., poz.1000 ze zm.).
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019r. poz.713).

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Wniosek Komitetu Założycielskiego o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych/stowarzyszeń kultury fizycznej.

2) Lista założycieli
 • imię i nazwisko,
 • data i miejsce urodzenia,
 • miejsce zamieszkania,
 • własnoręczne podpisy założycieli,
3) Lista obecności na zebraniu założycielskim,
4) Protokół z zebrania założycielskiego wraz z załącznikami:
 • Uchwałą o powołaniu klubu,
 • Uchwałą o zatwierdzeniu statutu,
 • Uchwałą o powołaniu 3 -osobowego komitetu założycielskiego
5) Statut w 2 egzemplarzach.
6) Informacja o adresie tymczasowej siedziby klubu.
 
MIEJSCE ZŁOZENIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Mławie
ul.Reymonta 6
Sekretariat
 
OPŁATY:
Nie dotyczy
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Decyzję o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub klubów sportowych działajacych w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalnosci gospodarczej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

DODATKOWE INFORMACJE:

1) Uczniowskie kluby sportowe podlegają wpisowi do ewidencji, prowadzonej przez starostów właściwych ze względu na siedzibę klubów. Z chwilą wpisania do ewidencji uczniowskie kluby sportowe uzyskują osobowość prawną.

2) Na takich samych zasadach działają kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

3) Organ administracji wydając decyzję o wpisie do ewidencji zobowiązuje zarząd stowarzyszenia wpisanego do ewidencji do niezwłocznego zawiadomienia organu ewidencyjnego o wyborze władz przewidzianych w statucie klubu oraz wskazania osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych i przedłożenia stosownych dokumentów(uchwał).

4) Lista założycieli uczniowskiego klubu sportowego powinna zawierać ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy.

5) Statut powinien zawierać elementy określone w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2019r., poz.713).

6) Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele.

7) W sprawie dokonania zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych danych, o których mowa w § 5 pkt 4-9 Rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 18 października 2011r.w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. 2011r. Nr 243, poz. 1449) stosuje się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla rejestracji. 

FORMULARZE DO POBRANIA:

Nie dotyczy


 

drukuj ()

 • autor informacji: Grażyna Zawierucha
  data wytworzenia: 2011-11-24
 • opublikował: Grażyna Zawierucha, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-26 13:35
 • zmodyfikował: Grażyna Zawierucha, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-29 15:02

drukuj całą stronę

Opis strony

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9167
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-29 15:02

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8076762
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-20 15:37

Stopka strony