Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

 
KARTA INFORMACYJNA
 
1. Nazwa usługi:
 
USTALANIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWAŃ ZA WYWŁASZCZONE NIERUCHOMOŚCI
 
2. Nazwa wydziału:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
 
3. Dane teleadresowe:
 
Starostwo Powiatowe w Mławie
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
06-500 Mława, ul.Stary Rynek 10,
I piętro, pokój nr 10, tel.23 654-20-68.
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00
 

4. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.Dz.U.2018, poz.1474 ze zm.)
-ustawa z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.nr 133, poz.872 ze zm.)
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2018, poz.2204 ze zm.)

5. Wymagane dokumenty:

- wniosek zawierający opis nieruchomości, za przejęcie której żądana jest wypłata odszkodowania, z podaniem numeru działek, ich powierzchni, położenia, numeru księgi wieczystej oraz dokumentu na mocy którego przejęta została nieruchomość,
 
6. Miejsce złożenia dokumentów:
 
Wniosek można złożyć w Starostwie Powiatowym w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława, osobiście w sekretariacie pokój nr 11 na I piętrze lub przesłać pocztą.
Godziny pracy Starostwa: od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00.

7. Opłaty:

Nie podlega opłacie.

8. Forma załatwienia sprawy:
 
Decyzja

Wysokość odszkodowania ustala się w drodze decyzji, wydanej po oszacowaniu wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w terminie 30 dni, zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 
9. Termin załatwienia sprawy:

Zapłata odszkodowania następuje jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

10. Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjnych przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, za pośrednictwem Starosty Mławskiego.

11. Dodatkowe informacje:

Sprawy są wszczynane na wniosek osoby zainteresowanej.
 
W przypadku ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, postępowanie prowadzone jest z urzędu.
 
12. Formularze do pobrania:
 
Brak

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kacprzak
    data wytworzenia: 2013-07-01
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2003-06-27 09:51
  • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2019-10-07 12:31

drukuj całą stronę

Opis strony

Zbigniew Ulman, Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydz.Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul.Stary Rynek 10, tel.(023)655 25 41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12065
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-10-07 12:31:43