Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

1. Nazwa usługi:
Rejstracja zwierząt objętych Konwencją Waszyngtonską.

2. Nazwa Wydziału:
Dział Rolnictwa i Środowiska.

3. Dane teleadresowe:
Starostwo Powiatowe w Mławie
Dział Rolnictwa i Środowiska pok. nr 10 II piętro
ul. Wyspiańskiego 8A 06-500 Mława
tel. 23 655 29 04
e-mail: srodowisko@powiatmlawski.pl

4. Podstawa prawna:

art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku, o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.)

5. Wymagane dokumenty:

wniosek rejestrowy, który powinien zawierać zgodnie z w/w ustawą następujące informacje:
1)imię, nazwisko i adres posiadacza lub przetrzymującego zwierzę
2)adres miejsca przetrzymywania, prowadzenia hodowli
3)liczbę zwierząt z hodowli; nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim
4)opis oznakowania (jeżeli istnieje)
5)cel posiadania lub przetrzymywania zwierzęcia
6)numer i datę wydania zezwolenia na przewóz do kraju lub zezwolenia na pozyskanie
7)numer i datę dokumentu wydanego przez urzędowego lekarza weterynarii potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli,

Do wniosku należy załączyć: dokument stwierdzając legalność pochodzenia zwierzęcia.
oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

6. Miejsce złożenia dokumentów:

Dział Rolnictwa i Środowiska pok. nr 1 parter budynek Starostwa przy ul. Reymonta 6.

7. Opłaty:
Zgodnie z załacznikiem cz. I pkt 19 do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 11923 ze zm.) opłata wynosi: 26,0 zł - za zaświdczenie o  wpisie do rejestru zwierząt.
Opłatę należy uiścić:
1)w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie przy  ul. Wyspiańskiego 8A gotówką od godz. 8.00 do godz. 14.00
2) przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr konta: 88 1090 2590 0000 0001 5013 9475

 Dowód potwierdzający dokonanie wpłaty załącza się do wniosku.

8. Forma załatwienia sprawy:
Dokument rejestracyjny.

9. Termin załatwienia sprawy:

Ustawowo w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, w praktyce w dniu złożenia kompletnego wniosku.

10. Tryb odwoławczy:

Nie ma.

11. Dodatkowe informacje:
PRZEWODNIK

Jak kupując zwierzę,  z gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem nie popaść w konflikt z polskim prawem?

a) przed kupnem gatunku ginącego i zagrożonego wyginięciem masz obowiązek:
sprawdzić, czy dane zwierzę  znajduje się na liście gatunków dzikich roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem, obiętych przepisami Konwencji Waszyngtońskiej           jeśli zwierzę znajduje się na liście upewnij się czy sklep zoologiczny w którym dokonałeś zakupu do rachunku dołączył informację o numerze i dacie wydania zezwolenia importowego lub numerze i dacie wydania dokumentu wystawionego przez urzędowego lekarza weterynarii (zaświadczenie o urodzeniu zwierzęcia w hodowli). Są one dowodem legalności zwierzęcia.

b) po dokonaniu zakupu jesteś zobowiązany w terminie 14 dni udać się do Starostwa Powiatowego w Mławie, Działu Rolnictwa i Środowiska z dokumentami otrzymanymi w sklepie w celu zarejestrowania zwierzęcia.

Obowiązek rejestracji zwierzęcia  wymienionego w Konwencji Waszyngtońskiej istnieje od 1 maja 2002 roku.
Zwierzęta  kupione po 1 maja 2002 roku podlegają rejestracji w sposób ciągły po przedłożeniu w/w wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.

12. Formularz do pobrania:

Wniosek

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2013-10-29
 • opublikował: Urszula Bernaś, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-11-06 08:33
 • zmodyfikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-06 08:55

Formularz do pobrania

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2019-02-26
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2019-02-26 12:18

Metryka

 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2019-02-26 12:16
 • zmodyfikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-26 12:19

drukuj całą stronę

Opis strony

Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Reymonta 6, pokój nr 1, tel. (023)655-29-04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12533
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-06 08:55:33