Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA-UNIEWAŻNIENIE

        Mława 07.11.2011.                            

Zm. publ. 272.11.2011.

                                     O G Ł O S Z E N I E             

                          o unieważnieniu postępowania

Starosta Mławski , zawiadamia o unieważnieniu postępowania o zamówieniu publicznym  na „usuwania pojazdów z terenu powiatu mławskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym”

Unieważnienie postępowania nastąpiło na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) –  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w postępowaniu  od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. 

Zamawiający: Włodzimierz A. Wojnarowski Starosta Powiatu Mławskiego

 

 

 

 

           

drukuj (ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA-UNIEWAŻNIENIE )

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2011-11-07 12:59

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

                                             ZAWIADOMIENIE   O   WYNIKU   POSTĘPOWANIA

Zarząd Powiatu Mławskiego  , zawiadamia o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie pn. „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.600.000 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na rok 2011”

Złożono 3 oferty. Odrzucono 0 ofert

na realizację zamówienia jako najkorzystniejsza została wybrana oferta  Nr 3 złożona przez:

ING BANK ŚLĄSKI  S.A. Oddział w Bydgoszczy

09-400 Płock, ul. Bielska 51

Cena oferty łącznie brutto wynosi               1.816.639,35

na powyższą cenę składa się  marża banku – 0,62%

ilość przyznanych  punktów w kryterium cena –100%                      - 100,00pkt

           W/w oferta spełnia:

-  wszystkie wymagania przedstawione w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r.Nr  113, poz. 759., z późn. zm)

 - odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru cena – 100,00pkt.

 

Mława 27.10.2011r.               Zatwierdzam:

                               W/z Starosty Powiatu Mławskiego

                                                                                                                                                Barbara Gutowska

drukuj (ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2011-10-27 13:32

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zm. publ. 272.8.2011.

                                                          ZAWIADOMIENIE  O   WYNIKU   POSTĘPOWANIA

Starostwo Powiatowe w Mławie, zawiadamia o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie pn. „remont schodów w budynku Starostwa Powiatowego w Mławie „                                                                     Złożono 1 ofertę

na realizację zamówienia została wybrana oferta  Nr 1 złożona przez:

Usługi Ogólnobudowlane „BUD-POL” – Paweł Giżyński

06-500 Mława, ul. Świerkowa 15

Cena oferty łącznie (brutto) wynosi  –    78.013,33 zł

Ilość przyznanych punktów w kryterium cena – 100pkt.                                                                                                                                                                                                            W/w oferta spełnia:

-  wszystkie wymagania przedstawione w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr  113, poz. 759 z 2010r., z późn. zm)

 - odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ,

-została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru cena – 100,00pkt.

Mława 26.09.2011r.                     Zatwierdzam: Starosta Powiatu Mławskiego  Włodzimierz A. Wojnarowski

 

 

 

 

 

drukuj (OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2011-09-26 10:26
 • zmodyfikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-26 10:34

ZAWIADOMIENIE  O   WYNIKU   POSTĘPOWANIA

Starostwo Powiatowe w Mławie, zawiadamia o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie pn.   „termomodernizacja budynku Zespołu Szkól nr 2 w Mławie ul. Z. Morawskiej 29”          

Złożono 7 ofert – 2 oferty zostały odrzucone

na realizację zamówienia została wybrana oferta  Nr 5 złożona przez:

ED-GAZ” Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe

Ul. Sienkiewicza 40

06-500 Mława

Cena oferty łącznie (brutto) wynosi  –    420.241,59 zł

W/w oferta spełnia:

-  wszystkie wymagania przedstawione w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr  113, poz. 759z 2010r., z późn. zm)

 - odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ,

-została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru cena – 100,00pkt.

Oferty w w/w postępowaniu zostały złożone przez:

 1. „ANDREM” S.C

Ul. Piaski 39

87-500 Rypin

Cena oferty łącznie (brutto) wynosi  –    492.000,00 zł

Ilość przyznanych punktów w kryterium cena – 77,27pkt.

2.„EUROINSTAL PLUS” Sp. z o. o.

     Ul. Plac Jana Pawła II 14

    06-400 Ciechanów

Cena oferty łącznie (brutto) wynosi  –    428.458,06 zł

Ilość przyznanych punktów w kryterium cena – 88,73pkt

3. „ED-GAZ” Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe

     Ul. Sienkiewicza 40

     06-500 Mława

Cena oferty łącznie (brutto) wynosi  –    420.241,59 zł

Ilość przyznanych punktów w kryterium cena – 90,47pkt

4. „INS-BUD” Bartosz Zarębski

     Ul. Sienkiewicza 4B

    13-100 Nidzica

Cena oferty łącznie (brutto) wynosi  –    474.743,11 zł

Ilość przyznanych punktów w kryterium cena – 80,08pkt

Mława 11.08.2011r.          Zatwierdzam: Starosta Powiatu Mławski                                                         Włodzimierz A. Wojnarowski

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2011-08-12 11:50

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zm. publ. 272.5.2011.               

                  ZAWIADOMIENIE  O   WYNIKU   POSTĘPOWANIA

Starostwo Powiatowe w Mławie, zawiadamija o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie pn.   „termomodernizacja budynku Zespołu Szkól nr 2 w Mławie ul. Z. Morawskiej 29”           Złożono 7 ofert – 2 oferty zostały odrzucone                                                                                                                                                                                                

na realizację zamówienia została wybrana oferta  Nr 6 złożona przez:

Usługi Ogólnobudowlane „BUD-POL” – Paweł Giżyński

06-500 Mława, ul. Świerkowa 15

Cena oferty łącznie (brutto) wynosi  –    380.190,82 zł

Ilość przyznanych punktów w kryterium cena – 100pkt.                                                                         

W/w oferta spełnia:

-  wszystkie wymagania przedstawione w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr  113, poz. 759z 2010r., z późn. zm)

 - odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ,

-została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru cena – 100,00pkt.

Oferty w w/w postępowaniu zostały złożone przez:

 1. „ANDREM” S.C

Ul. Piaski 39

87-500 Rypin

Cena oferty łącznie (brutto) wynosi  –    492.000,00 zł

Ilość przyznanych punktów w kryterium cena – 77,27pkt.

2.„EUROINSTAL PLUS” Sp. z o. o.

     Ul. Plac Jana Pawła II 14

    06-400 Ciechanów

Cena oferty łącznie (brutto) wynosi  –    428.458,06 zł

Ilość przyznanych punktów w kryterium cena – 88,73pkt

3. „ED-GAZ” Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe

     Ul. Sienkiewicza 40

     06-500 Mława

Cena oferty łącznie (brutto) wynosi  –    420.241,59 zł

Ilość przyznanych punktów w kryterium cena – 90,47pkt

4. „INS-BUD” Bartosz Zarębski

     Ul. Sienkiewicza 4B

    13-100 Nidzica

Cena oferty łącznie (brutto) wynosi  –    474.743,11 zł

Ilość przyznanych punktów w kryterium cena – 80,08pkt

Mława 27.07.2011r.                  Zatwierdzam: Starosta Powiatu Mławskiego Włodzimierz A. Wojnarowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj (OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2011-07-27 14:44

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

                                                                                                                            Mława 2011.07.21.r.                            

 

 Zm. publ. 272.5.2011.

            O G Ł O S Z E N I E         

o unieważnieniu postępowania

 Zarząd Powiatu Mławskiego , zawiadamia o unieważnieniu postępowania o zamówieniu publicznym  na „remont schodów w budynku Starostwa Powiatowego w Mławie”

 

Unieważnienie postępowania nastąpiło na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

 Zamawiający Starosta Powiatu Mławskiego Włodzimierz A. Wojnarowski

                                                                                         

 

 

 

                                                                      

  

drukuj (OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA)

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2011-07-21 13:43

Mława, dnia 19.05.2011r.
Zm.publ. 272.4.2011.

                             OGŁOSZENIE   O   WYNIKU   POSTĘPOWANIA
Zarząd Powiatu Mławskiego, informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie pn.    „wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków -założenie ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacja użytków gruntowych - Gmina Strzegowo – III ETAP Obr. Strzegowo Osada oraz przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej.
Złożono 2 oferty. Odrzucono 0 ofert.
       
na realizację zamówienia jako najkorzystniejsza została wybrana
oferta  Nr 1 złożona przez:
        
 ABM
Studio Geodezji i Kartografii Numerycznej
mgr Monika Sadzińska,
00-240 Warszawa
Al. Solidarności 60 m 42                         
Cena oferty łącznie (brutto) wynosi  –    98.154,00 zł
ilość przyznanych  punktów w kryterium cena –100%  - 100,00pkt
                 
W/w oferta spełnia:
-  wszystkie wymagania przedstawione w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr  113, poz. 759 z 2010r., z późn. zm)
 - odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ,
-     została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru
   cena – 100,00pkt.
W postępowaniu została złożona oferta przez:

1.    GEO -SYSTEM
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych
i Szacowania Nieruchomości
Zbigniew Starzyk, Danuta Sepełowska, Adam Łęgowski
Ul. Powstańców Warszawskich 6
06-400 Ciechanów
ilość przyznanych  punktów w kryterium cena –100%  - 36,70pkt.
Mława 19.05.2011r.                        Zatwierdzam:  
                                              Starosta Powiatu Mławskiego  
                                                 Włodzimierz A. Wojnarowski

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2011-05-19 09:12
 • zmodyfikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-19 09:17

OGŁOSZENIU WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

OGŁOSZENIE   O   WYNIKU   POSTĘPOWANIA

Zarząd Powiatu  Mławskiego, informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie pn.  „wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu  Mławskiego”

Złożono 2 oferty

na realizację zamówienia jako najkorzystniejsza  została wybrana

oferta  Nr 1 złożona przez:

 

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

ul. 3 Maja 3

06-400 Ciechanów

Ilość przyznanych punktów w kryterium:

cena obsługi budżetu powiatu /kryterium cenowe, któremu przypisano wagę 25 %/,                  w   tym:

1)   Opłata w zł od przelewów w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych   bankach / przelewy międzybankowe/                                                                          - 15,00pkt.

Prowizja od wpłat  gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego           -  4,00pkt

Prowizja od wypłat  gotówkowych dokonywanych na rzecz Zamawiającego     - 6,00pkt

ilość zdobytych punktów łącznie KC:                                                                         - 25,00pkt.

pozostałe kryteria  / kryterium przychodowe ,któremu przypisano wagę 75%/, w tym:

1)   wysokość oprocentowania :

-rachunków bieżących                                                                                  – 30,00pkt.

-rachunków pomocniczych                                                                          –  10,00pkt.

-lokat  / overnight, weekend/ O/N                                                                – 15,00pkt.

2)  wspieranie zbiorowych potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej poprzez finansowanie przez okres obowiązywania umowy przedsięwzięć powiatowych i promocji Powiatu w kwocie rocznej w wysokości zaoferowanej przez Bank, z jednoczesną możliwością promowania się Banku                                        – 20,00pkt.

ilość zdobytych punktów łącznie KP:                                                                         - 75,00pkt.

Łącznie KC+KP                                                                                                                -100,00pkt.

W/w oferta spełnia:

-  wszystkie wymagania przedstawione w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr  113, poz. 759 z 2010r.,)

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ,

-              została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.                                        

Oferta Nr 2 w w/w postępowaniu zdobyła:

Ilość przyznanych punktów w kryterium:

cena obsługi budżetu powiatu /kryterium cenowe, któremu przypisano wagę 25 %/,                  w   tym:

1)   Opłata w zł od przelewów w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych   bankach / przelewy międzybankowe/                                                                 - 10,71pkt.

2)Prowizja od wpłat  gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego      -  3,80pkt

Prowizja od wypłat  gotówkowych dokonywanych na rzecz Zamawiającego – 5,71pkt

ilość zdobytych punktów łącznie KC:                                                        - 20,22pkt.

pozostałe kryteria  / kryterium przychodowe ,któremu przypisano wagę 75%/, w tym:

1)   wysokość oprocentowania :

-rachunków bieżących                                                                                  – 19,00pkt.

-rachunków pomocniczych                                                                          –   6,36pkt.

-lokat  / overnight, weekend/ O/N                                                                –   9,82pkt.

2)  wspieranie zbiorowych potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej poprzez finansowanie przez okres obowiązywania umowy przedsięwzięć powiatowych i promocji Powiatu w kwocie rocznej w wysokości zaoferowanej przez Bank, z jednoczesną możliwością promowania się Banku                                                                                                               – 0,00pkt.

ilość zdobytych punktów łącznie KP:                                                                - 35,18pkt.

Łącznie KC+KP                                                                                                                -55,40pkt.

 

Mława 20.04.2011r.                      Zatwierdzam:    Starosta Powiatu Mławskiego

                                                                                          Włodzimierz A. Wojnarowski

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj (OGŁOSZENIU WYNIKU POSTĘPOWANIA )

Metryka

 • opublikował: Jolanta Gołębiewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2011-04-20 12:20

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 33519
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-07-15 15:51:41