Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Wydział Finansowo - Budżetowy
Starostwa Powiatowego w Mławie
ul. Reymonta 6
tel. 23 654 30 75 w. 321 
tel. 23 655 29 07 w. 322 Zastępca Dyrektora

 

Dyrektor Wydziału, Skarbnik Powiatu - Elżbieta Kowalska
tel. 23 655 29 10

Zastępca Dyrektora Wydziału - Mariola Rostkowska
tel. 23 655 29 07

Do zakresu działania Wydziału Finansowo – Budżetowego należą sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu Powiatu, zapewnieniem obsługi finansowo-księgowej Starostwa, organizacja i nadzór w zakresie prawidłowości prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu, sporządzanie sprawozdania z realizacji zadań budżetowych

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

  

Wydział Finansowo – Budżetowy realizuje zadania z zakresu:

 

 1. opracowania projektu budżetu powiatu oraz układu wykonawczego;
 2. opracowania planu finansowego Starostwa;
 3. planowania środków budżetowych na finansowanie inwestycji oraz programów wieloletnich;
 4. ustalania wydatków na finansowanie zadań powiatu powierzonych jednostkom samorządu terytorialnego oraz uwzględniania planowanych kwot dotacji w projekcie budżetu;
 5. nadzoru oraz udzielania instruktażu w sprawach opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu;
 6. przygotowania propozycji zmian budżetu;
 7. nadzoru nad gospodarka finansową jednostek organizacyjnych powiatu;
 8. opracowania okresowych analiz oraz ocen realizacji budżetu powiatu w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi;
 9. dokonywania zamierzonego podziału środków finansowych, oraz przekazywania ich na rachunki bieżące jednostek finansowanych z budżetu powiatu;
 10. sporządzania sprawozdań finansowych z wykonania budżetu;
 11. prowadzenie spraw dotyczących zaciągania kredytów i pożyczek;
 12. prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz Starostwa Powiatowego;
 13. prowadzenia ewidencji księgowej dochodów i wydatków starostwa i budżetu powiatu;
 14. prowadzenia ewidencji wartościowej środków trwałych;
 15. bieżącej kontroli równowagi budżetowej i informowanie Starosty o stanie środków;
 16. skreślony;
 17. obsługi finansowej wydatków osobowych i rozliczeń z nimi związanych;
 18. prowadzenia wymaganej dokumentacji ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;
 19. zapewnienia terminowej egzekucji należności powiatu dotyczącej najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, sprzedaży majątku i Skarbu Państwa w zakresie prowadzenia gospodarki nieruchomościami;
 20. prowadzenia obsługi kasowej Starostwa;
 21. dokonywania wyceny i ustalania ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych;
 22. opracowywania projektów przepisów wewnętrznych z zakresu prowadzenia rachunkowości;
 23. sporządzania sprawozdań z zakresu prowadzonej ewidencji finansowo-księgowej;
 24. obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat oraz współpracy z bankami;
 25. zgłaszania do ubezpieczenia i wyrejestrowywania z ubezpieczenia pracowników Starostwa oraz zleceniobiorców;
 26. prowadzenia rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi w zakresie podatku naliczonego i podatku należnego dotyczących scentralizowanego podatku VAT dla powiatu;
 27. nadzoru nad prawidłowością składanych deklaracji częściowych VAT oraz  przesyłanego Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) przez jednostki organizacyjne objęte centralizacją VAT;
 28. terminowego regulowania zobowiązań wobec podmiotów publiczno-prawnych (Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • autor informacji: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2018-03-28
 • opublikował: Martyna Zbyrowska
  data publikacji: 2003-06-27 08:51
 • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-06 11:49

drukuj całą stronę

Opis strony

Agnieszka Żbikowska, Wydział Finansowo-Budżetowy Starostwa Powiatowego w Mławie, ul.Reymonta 6, tel. 23 654 30 75

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17540
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-04-06 11:49

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8645582
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-07 15:04

Stopka strony