Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Wydział Finansowo-Budżetowy

Dane teleadresowe

Starostwa Powiatowego w Mławie, ul. Reymonta 6

Dane kontaktowe

 • tel. +48 (23) 654 30 75 w. 321
 • Dyrektor Wydziału, Skarbnik Powiatu - Mariola Rostkowska, tel. +48 (23) 655 29 07
 • Zastępca Dyrektora Wydziału - , tel. +48 (23) 655 29 10

Do zakresu działania Wydziału Finansowo-Budżetowego należą sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu Powiatu, zapewnieniem obsługi finansowo-księgowej Starostwa, organizacja i nadzór w zakresie prawidłowości prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu, sporządzanie sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.

Wydział Finansowo-Budżetowy realizuje zadania z zakresu: 

 1. opracowania projektu budżetu powiatu oraz układu wykonawczego;
 2. opracowania planu finansowego Starostwa;
 3. planowania środków budżetowych na finansowanie inwestycji oraz programów wieloletnich;
 4. ustalania wydatków na finansowanie zadań powiatu powierzonych jednostkom samorządu terytorialnego oraz uwzględniania planowanych kwot dotacji w projekcie budżetu;
 5. nadzoru oraz udzielania instruktażu w sprawach opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu;
 6. przygotowania propozycji zmian budżetu;
 7. nadzoru nad gospodarka finansową jednostek organizacyjnych powiatu;
 8. opracowania okresowych analiz oraz ocen realizacji budżetu powiatu w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi;
 9. dokonywania zamierzonego podziału środków finansowych, oraz przekazywania ich na rachunki bieżące jednostek finansowanych z budżetu powiatu;
 10. sporządzania sprawozdań finansowych z wykonania budżetu;
 11. prowadzenie spraw dotyczących zaciągania kredytów i pożyczek;
 12. prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz Starostwa Powiatowego;
 13. prowadzenia ewidencji księgowej dochodów i wydatków starostwa i budżetu powiatu;
 14. prowadzenia ewidencji wartościowej środków trwałych;
 15. bieżącej kontroli równowagi budżetowej i informowanie Starosty o stanie środków;
 16. skreślony;
 17. obsługi finansowej wydatków osobowych i rozliczeń z nimi związanych;
 18. prowadzenia wymaganej dokumentacji ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;
 19. zapewnienia terminowej egzekucji należności powiatu dotyczącej najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, sprzedaży majątku i Skarbu Państwa w zakresie prowadzenia gospodarki nieruchomościami;
 20. prowadzenia obsługi kasowej Starostwa;
 21. dokonywania wyceny i ustalania ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych;
 22. opracowywania projektów przepisów wewnętrznych z zakresu prowadzenia rachunkowości;
 23. sporządzania sprawozdań z zakresu prowadzonej ewidencji finansowo-księgowej;
 24. obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat oraz współpracy z bankami;
 25. zgłaszania do ubezpieczenia i wyrejestrowywania z ubezpieczenia pracowników Starostwa oraz zleceniobiorców;
 26. prowadzenia rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi w zakresie podatku naliczonego i podatku należnego dotyczących scentralizowanego podatku VAT dla powiatu;
 27. nadzoru nad prawidłowością składanych deklaracji częściowych VAT oraz przesyłanego Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) przez jednostki organizacyjne objęte centralizacją VAT;
 28. terminowego regulowania zobowiązań wobec podmiotów publiczno-prawnych (Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2018-03-28
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-27 08:51
 • zmodyfikował: Joanna Marcinkowska
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-07 12:55

drukuj całą stronę

Opis strony

Agnieszka Żbikowska, Wydział Finansowo-Budżetowy Starostwa Powiatowego w Mławie, ul.Reymonta 6, tel. 23 654 30 75

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23295
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-07 12:55:58