Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Uchwała Nr 808/2022 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie określenia wysokości dotacji na ucznia szkoły publicznej i niepublicznej, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz dla szkół niepublicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki w roku budżetowym 2022 w Powiecie Mławskim

Uchwała Nr 713/2021 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 23.09.2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 614/2021 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 31.03.2021 r. w sprawie aktualizacji wysokości dotacji na ucznia szkoły publicznej i niepublicznej, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz dla szkół niepublicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki w roku budżetowym 2021 w Powiecie Mławskim
I Aktualizacja kwoty dotacji w roku 2021 dla szkół z art. 25 ust. 3 i art. 26 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
Stawki dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Mławskiego w 2021 roku na uczniów szkół prowadzonych przez organ inny niż jst
I Aktualizacja kwoty dotacji w roku 2020 dla szkół z art. 25 ust. 3 i art. 26 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
Uchwała Nr 324/2020 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 15.01.2020 roku w sprawie określenia wysokości dotacji na ucznia szkoły publicznej i niepublicznej w roku budżetowym 2020 w Powiecie Mławskim
Dotyczy Uchwały Nr XII/82/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej publicznym i niepublicznym szkołom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
I Aktualizacja kwoty dotacji w roku 2019 dla szkół z art. 25 ust. 3 i art. 26 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
Wysokość dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla szkół publicznych prowadzonych przez organy inne niż j.s.t. na rok 2019
Pliki do pobrania w zakresie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla szkół publicznych prowadzonych prze organy inne niż jst.
I Aktualizacja kwoty dotacji w roku 2018 dla szkół z art. 25 ust. 3 i art. 26 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
Zmiana wysokości miesięcznej stawki dotacji w roku 2018 na ucznia w szkołach niepublicznych i publicznych innych niż prowadzone przez jst, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki.
Uchwała Nr XXXI/229/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/224/2017 Rady Powiatu Mlawskiego z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół niebedących szkołami specjlanymi, prowadzonymi pzrez osoby prawne niebędące jednostakmi samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, a także dla szkół niepublicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowści ich pobrania i wykorzystania
Uchwała Nr XXX/224/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych szkół niebedącyhc szkołami specjalnymi, prowadzonymi pzrez osoby prawne niebedące jednostkami samrządu terutoraialnego oraz osoby fizyczne, a także dla szkół niepublicznych, w ktorych jest realizowany obowiazek szkolny lub obowiazek nauki oraz niepublicznych szkół, w ktorych nie jest reazliowany obowiazek szkolny lub nauki, oraz trybu i zakresu kontroli prawidlwosci ich pobrania i wykorzystania
Określenie wysokości dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych prze organ inny niż jst, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki oraz dla szkół niepublicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki na rok 2018
II Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji
Informacja w sprawie podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów
KARTA INFORMACYJNA - UDZIELANIE I ROZLICZANIE DOTACJI DLA SZKÓŁ PUBLICZNYCH INNYCH NIŻ ZAKŁADANE I PROWADZONE PRZEZ MINISTRÓW I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA TERENIE POWIATU MŁAWSKIEGO, W KTÓRYCH NIE REALIZOWANY JEST OBOWIĄZEK SZKOLNY LUB NAUKI ORAZ DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH, W KTÓRYCH REALIZOWANY JEST OBOWIĄZEK SZKOLNY LUB NAUKI I DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH, W KTÓRYCH NIE JEST REALIZOWANY OBOWIAZEK SZKOLNY LUB NAUKI.

Opis strony

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13499
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-17 15:01