Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Aktualizacja stawek dotacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - od 1 marca 2023 r.
Uchwała Nr 1109/2023 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 20.01.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji na ucznia szkoły publicznej i niepublicznej, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz dla szkół niepublicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki w roku budżetowym 2023 w Powiecie Mławskim
IV aktualizacja kwoty dotacji w związku z art. 24 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1730) - ostateczne stawki dotacji na 2022 r. obowiązujące od 1 listopada 2022 r.
III aktualizacja w związku z art. 32 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1116) (standardem zatrudniania specjalistów) - dotyczy szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki
II aktualizacja kwoty dotacji w 2022 roku w związku z art. 5 ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2022 r., poz. 935) - stawki od 1 lipca 2022 r.
Tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej publicznym i niepublicznym szkołom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
I Aktualizacja kwoty dotacji w roku 2022 dla szkół z art. 25 ust. 3 i art. 26 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - stawki obowiązujące od 1 maja 2022 r.
Uchwała Nr 808/2022 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie określenia wysokości dotacji na ucznia szkoły publicznej i niepublicznej, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz dla szkół niepublicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki w roku budżetowym 2022 w Powiecie Mławskim

Uchwała Nr 713/2021 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 23.09.2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 614/2021 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 31.03.2021 r. w sprawie aktualizacji wysokości dotacji na ucznia szkoły publicznej i niepublicznej, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz dla szkół niepublicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki w roku budżetowym 2021 w Powiecie Mławskim
I Aktualizacja kwoty dotacji w roku 2021 dla szkół z art. 25 ust. 3 i art. 26 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
Stawki dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Mławskiego w 2021 roku na uczniów szkół prowadzonych przez organ inny niż jst
I Aktualizacja kwoty dotacji w roku 2020 dla szkół z art. 25 ust. 3 i art. 26 ust. 1 i ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
Uchwała Nr 324/2020 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 15.01.2020 roku w sprawie określenia wysokości dotacji na ucznia szkoły publicznej i niepublicznej w roku budżetowym 2020 w Powiecie Mławskim
Dotyczy Uchwały Nr XII/82/2019 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej publicznym i niepublicznym szkołom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Opis strony

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20556
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-17 13:15:29