Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

1. Nazwa usługi:
Wydawanie decyzji - pozwolenia na wytwarzanie odpadów  dla wytwórców prowadzących instalację, wytwarzających powyżej 1 tony  odpadów niebezpiecznych rocznie lub odpadów innych niż niebezpieczne w ilości 5 000 ton rocznie.

2. Nazwa wydziału:
Dział Rolnictwa i Środowiska.

3. Dane teleadresowe:
Starostwo Powiatowe w Mławie
Dział Rolnictwa i Środowiska pok. nr 10 II piętro
ul. Wyspiańskiego 8A 06-500 Mława
tel. (023) 655-29-04
e-mail: srodowisko@powiatmlawski.pl

4. Podstawa prawna:
art. 180a i 188 ust. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.).

5. Wymagane dokumenty:
wniosek (art. 180a i art. 188 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska)
dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną, oraz NIP, REGON lub KRS
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został sporządzony, oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jej uzyskanie było wymagane, i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana.

6. Miejsce złożenia dokumentów: 
Starostwo Powiatowe w Mławie  ul. Reymonta 6, I piętro pokój nr 11 (sekretariat) lub Dział Rolnictwa i Środowiska przy ul. Wyspiańskiego 8A 06-500 Mława

7. Opłaty:
Zgodnie z załącznikiem cz. III pkt 40 do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r , poz. 1546 ze zm.) opłata wynosi: 2011,0 zł lub 506 zł (w związku z działalnością prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców).
Opłatę należy uiścić:
1) w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Wyspianskiego 8A 06-500 Mława gotówką od godz. 8.00 do godz. 14.00
2) przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr konta: 88 1090 2590 0000 0001 5013 9475
3) w kasie Santander Bank Polska S.A. w Mławie
4) w kasie Urzędu Miasta Mława przy ul. Stary Rynek 19 06-500 Mława
Dowód potwierdzający dokonanie wpłaty załącza się do wniosku.

8. Forma załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji.

9. Termin załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

10. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

11. Dodatkowe informacje: 
Jeżeli wniosek składa pełnomocnik - załącza się dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa i uiszcza się opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17 złotych, zgodnie z załącznikiem cz. IV do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r, poz. 1923 ze zm.).

12. Formularze do pobrania:
Brak
 

 

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2017-01-11 13:46
  • zmodyfikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2022-05-06 08:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4241
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-06 08:50:00