Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr I/1/2002 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 19 listopada 2002 roku. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Mławskiego.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz § 11 pkt 1 Statutu Powiatu Mławskiego (Dz. Urzęd. Wojew. Mazow. z dnia 30 czerwca 1999 roku Nr 53 poz. 2005 z późn. zm.) - Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1 Stwierdza się, że w wyniku wyboru, w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Rady Powiatu Mławskiego został wybrany Pan Jan Wtulich.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Obrad Radny Senior Tadeusz Zalewski

 • opublikował: Zbigniew Kowalski
  data publikacji: 2003-06-30 14:25
 • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-21 14:56

UCHWAŁA Nr I/2/2002 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 19 listopada 2002 roku. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Mławskiego.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz § 11 pkt 1 Statutu Powiatu Mławskiego (Dz. Urzęd. Wojew. Mazow. z dnia 30 czerwca 1999 roku Nr 53 poz. 2005 z późn. zm.) - Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1 Stwierdza się, że w wyniku wyboru, w głosowaniu tajnym na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Mławskiego zostali wybrani: Pan Boćkowski Kazimierz Pani Gutowska Barbara

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Wtulich

 • opublikował: Zbigniew Kowalski
  data publikacji: 2003-06-30 14:28
 • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-21 15:51
UCHWAŁA Nr I/3/2002 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 19 listopada 2002 roku. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Mławskiego. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 ze zm.) - Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 Stwierdza się, że w wyniku wyboru, w głosowaniu tajnym na Starostę Powiatu Mławskiego został wybrany Pan Włodzimierz Adam Wojnarowski § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Wtulich
 • opublikował: Zbigniew Kowalski
  data publikacji: 2003-06-30 14:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-06-30 14:33
UCHWAŁA Nr I/4/2002 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 19 listopada 2002 roku. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Mławskiego. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 ze zm.) - Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 Stwierdza się, że w wyniku wyboru, w głosowaniu tajnym na Wicestarostę Powiatu Mławskiego został wybrany Pan Budner Zdzisław. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Wtulich
 • opublikował: Zbigniew Kowalski
  data publikacji: 2003-06-30 14:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-06-30 14:34
UCHWAŁA Nr I/5/2002 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 19 listopada 2002 roku. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Mławskiego. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 ze zm.) - Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 Stwierdza się, że w wyniku wyboru, w głosowaniu tajnym na członków Zarządu Powiatu Mławskiego zostali wybrani: Pan Bąk Tadeusz – etatowy członek Zarządu Pan Salwa Jan Stanisław – członek Pan Stefaniak Tadeusz – członek § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Wtulich
 • opublikował: Zbigniew Kowalski
  data publikacji: 2003-06-30 14:35
UCHWAŁA Nr II/6/2002 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 listopada 2002 roku. w sprawie określenia składów liczbowych stałych komisji Rady Powiatu Mławskiego. Na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 i 2 i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz § 36 i 44 Statutu Powiatu Mławskiego (Dz. Urzęd. Wojew. Mazow. z dnia 30 czerwca 1999 roku Nr 53 poz. 2005 z późn. zm.) - Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 Określa się następujące składy liczbowe stałych komisji Rady Powiatu Mławskiego: 1. Komisja Rewizyjna - 5 2. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego - 6 3. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki - 5 4. Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg - 5 5. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej - 5 6. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - 5 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich
 • opublikował: Zbigniew Kowalski
  data publikacji: 2003-06-30 14:39
UCHWAŁA Nr II/7/2002 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 listopada 2002 roku. w sprawie określenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Mławskiego. Na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 i 2 i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz § 36 i 44 Statutu Powiatu Mławskiego (Dz. Urzęd. Wojew. Mazow. z dnia 30 czerwca 1999 roku Nr 53 poz. 2005 z późn. zm.) - Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 Powołać Komisję Rewizyjną w składzie: 1. Pan Wojciech Witkowski 2. Pan Tadeusz Zalewski 3. Pan Waldemar Borowski 4. Pan Jerzy Kącki 5. Pan Stanisław Gutkowski § 2 Uchwala się następujący skład osobowy stałych komisji Rady Powiatu Mławskiego: 1. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego 1. Pan Waldemar Borowski 2. Pani Barbara Gutowska 3. Pan Jerzy Kącki 4. Pan Tadeusz Bąk 5. Pan Wojciech Witkowski 6. Pan Wojciech Krajewski 2. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 1. Pan Jan Salwa 2. Pan Andrzej Grzymkowski 3. Pan Wiesław Popek 4. Pan Waldemar Borowski 5. Pan Tadeusz Bąk 3. Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg 1. Pan Kazimierz Boćkowski 2. Pan Witold Okumski 3. Pan Wiesław Popek 4. Pan Adam Kopowicz 5. Pan Tadeusz Stefaniak 4. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej 1. Pan Wojciech Krajewski 2. Pan Jan Salwa 3. Pan Adam Kopowicz 4. Pan Kazimierz Boćkowski 5. Pan Witold Okumski 5. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 1. Pan Tadeusz Zalewski 2. Pan Stanisław Gutkowski 3. Pan Adam Kopowicz 4. Pan Henryk Rosman 5. Pan Tadeusz Stefaniak § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich
 • opublikował: Zbigniew Kowalski
  data publikacji: 2003-06-30 14:53
UCHWAŁA Nr II/8/2002 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 listopada 2002 roku. w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu Mławskiego. Na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 i art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz § 37 pkt 2 i § 44 pkt 3 Statutu Powiatu Mławskiego (Dz. Urzęd. Wojew. Mazow. z dnia 30 czerwca 1999 roku Nr 53 poz. 2005 z późn. zm.) - Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 Powołuje się przewodniczących następujących stałych komisji Rady Powiatu Mławskiego: 1. Komisji Rewizyjnej – Pan Wojciech Witkowski 2. Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego – Pan Waldemar Borowski 3. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – Pan Jan Salwa 4. Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Transportu i Dróg – Pan Kazimierz Boćkowski 5. Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej – Pan Wojciech Krajewski 6. Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – Pan Tadeusz Zalewski § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich
 • opublikował: Zbigniew Kowalski
  data publikacji: 2003-06-30 15:23
UCHWAŁA Nr II/9/2002 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 listopada 2002 roku. w sprawie ustalenia wynagrodzenia oraz dokonania ustalenia czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Starosty Powiatu Mławskiego. Na podstawie przepisu art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1920 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2000 r. Nr 61 poz. 707 ze zm.) - Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 Wybranemu przez Radę Powiatu Mławskiego Staroście Mławskiemu Panu Włodzimierzowi Wojnarowskiemu ustala się następujące składniki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze wg kat. XXI w kwocie - 4500,00 zł dodatek funkcyjny wg stawki 9 w kwocie - 1775,00 zł dodatek stażowy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, tj. w kwocie - 900,00 zł § 2 1.Ze względu na zakres wykonywanych zadań i charakter pracy na powierzonym stanowisku, przyznaje się Staroście Mławskiemu na okres od 19.11.2002 r. do 18.11.2003 r. dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 1882,50 zł. 2.Uzasadnienie do przyznania dodatku specjalnego zawiera załącznik do uchwały. § 3 Ustala się, że wszelkie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy typu udzielanie urlopów, wystawianie delegacji służbowych, realizowanie spraw związanych z dyscypliną pracy itp. wobec Starosty dokonuje Przewodniczący Rady Powiatu. § 4 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Mławskiego. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 19 listopada 2002 roku. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich
 • opublikował: Zbigniew Kowalski
  data publikacji: 2003-07-01 08:27

drukuj całą stronę

Opis strony

Joanna Marcinkowska

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9011
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-02-21 15:51

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7624990
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-23 14:51

Stopka strony