Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

NAZWA USŁUGI

WYDAWANIE MIĘDZYNARODOWYCH PRAW JAZDY

NAZWA WYDZIAŁU

Wydział Komunikacji

DANE TELEADRESOWE

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława tel. 23-654-20-84

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2023, poz. 622 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023, poz. 775 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. u z 2013, poz. 83)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2016, poz. 702)

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek
 2. Załączniki:
  1. kolorowa fotografia o wymiarach 34x45 mm, wykonana na jednolitym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
  2. kserokopia krajowego prawa jazdy wydanego przez polski organ,
  3. dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy
 3. Do wglądu:
  • Dowód osobisty (w przypadku braku dowodu osobistego paszport wraz z poświadczeniem zameldowania pobranym z urzędu gminy lub miasta)

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A , 06-500 Mława

OPŁATY

 • 35 zł - opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy

Należną opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie nr 02 1090 2590 0000 0001 5013 9471; opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 8A w godz. od 8:00 do 14:00.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja o wydaniu międzynarodowego prawa jazdy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień - bez zbędnej zwłoki:

 1. Wydanie dokumentu - do 3 dni roboczych od dnia otrzymania wymaganych dokumentów.
 2. Do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
 3. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.

W termin realizacji spraw nie wlicza się dnia zdarzenia (np. złożenia wniosku, dostarczenia potwierdzenia uiszczenia opłaty, itp.).

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie w terminie 14 dni od chwili otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

DODATKOWE INFORMACJE

Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na podstawie krajowego prawa jazdy na okres 3 lat. Okres jego ważności nie może jednak przekraczać terminu ważności krajowego prawa jazdy.

Wniosek do pobrania w Wydziale Komunikacji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Julita Rudnicka
  data wytworzenia: 2017-02-17
 • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-25 13:10
 • zmodyfikował: Julita Rudnicka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-06 13:38

drukuj całą stronę

Opis strony

Małgorzata Wesołowska, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Wyspiańskiego 9, pokój nr 8, tel. 23 654 20 84

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13892
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-06 13:38:07