Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

 

KARTA INFORMACYJNA

 

NAZWA USŁUGI: WYDAWANIE MIĘDZYNARODOWYCH PRAW JAZDY

NAZWA WYDZIAŁU:

Wydział Komunikacji

DANE TELEADRESOWE:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława tel. 23-654-20-84

PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019, poz. 341 ze zm.)

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.)

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 11 stycznia 2013 r. w  sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. u z 2013, poz. 83)

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2016, poz. 702)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek
2. Załączniki:
a) kolorowa fotografia o wymiarach 34x45 mm, wykonana na jednolitym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
b) kserokopia krajowego prawa jazdy wydanego przez polski organ,
c) dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy

3. Do wglądu:
- Dowód osobisty (w przypadku braku dowodu osobistego paszport wraz z poświadczeniem zameldowania pobranym z urzędu gminy lub miasta)

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A , 06-500 Mława

OPŁATY:

35 zł - opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy

0,50 zł - opłata ewidencyjna

Należną opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie nr 02 1090 2590 0000 0001 5013 9471; opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 8A w godz. od 8:00 do 14:00

Nr rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Mławie, na który należy dokonywać opłaty ewidencyjnej 88 1090 2590 0000 0001 5013 9475

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja o wydaniu międzynarodowego prawa jazdy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1)Sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień - bez zbędnej zwłoki 

Wydanie dokumentu-do 3 dni roboczych od dnia otrzymania wymaganych dokumentów

b)Do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego

c)Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane

W termin realizacji spraw nie wlicza się dnia zdarzenia (np. złożenia wniosku, dostarczenia potwierdzenia uiszczenia opłaty, itp.)

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie w terminie 14 dni od chwili otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

DODATKOWE INFORMACJE:

Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na podstawie krajowego prawa jazdy na okres 3 lat. Okres jego ważności nie może jednak przekraczać terminu ważności krajowego prawa jazdy.

Wniosek do pobrania w Wydziale Komunikacji

 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Julita Rudnicka
    data wytworzenia: 2017-02-17
  • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2003-06-25 13:10
  • zmodyfikował: Julita Rudnicka, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2022-05-04 09:25

drukuj całą stronę

Opis strony

Małgorzata Wesołowska, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Wyspiańskiego 9, pokój nr 8, tel. 23 654 20 84

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12734
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-04 09:25