Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

 

KARTA INFORMACYJNA

 

NAZWA USŁUGI: WYDAWANIE MIĘDZYNARODOWYCH PRAW JAZDY

NAZWA WYDZIAŁU:

Wydział Komunikacji

DANE TELEADRESOWE:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława tel. 23-654-20-84

PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019, poz. 341 ze zm.)

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.)

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 11 stycznia 2013 r. w  sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. u z 2013, poz. 83)

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2016, poz. 702)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek
2. Załączniki:
a) kolorowa fotografia o wymiarach 34x45 mm, wykonana na jednolitym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
b) kserokopia krajowego prawa jazdy wydanego przez polski organ,
c) dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy

3. Do wglądu:
- Dowód osobisty (w przypadku braku dowodu osobistego paszport wraz z poświadczeniem zameldowania pobranym z urzędu gminy lub miasta)

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A , 06-500 Mława

OPŁATY:

35 zł - opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy

0,50 zł - opłata ewidencyjna

Należną opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie nr 66 1020 1592 0000 2302 0262 7149; opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 8A w godz. od 8:00 do 14:00

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja o wydaniu międzynarodowego prawa jazdy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1)Sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień - bez zbędnej zwłoki 

Wydanie dokumentu-do 3 dni roboczych od dnia otrzymania wymaganych dokumentów

b)Do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego

c)Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane

W termin realizacji spraw nie wlicza się dnia zdarzenia (np. złożenia wniosku, dostarczenia potwierdzenia uiszczenia opłaty, itp.)

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie w terminie 14 dni od chwili otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

DODATKOWE INFORMACJE:

Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na podstawie krajowego prawa jazdy na okres 3 lat. Okres jego ważności nie może jednak przekraczać terminu ważności krajowego prawa jazdy.

W przypadku skorzystania z wniosku załączonego do niniejszej karty informacyjnej, ze względów technicznych może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku. Wydruk musi być odwzorowaniem wniosku dostępnego w urzędzie. Musi musi być jednostronny!

FORMULARZE DO POBRANIA:

w załączeniu

 

 

 • autor informacji: Julita Rudnicka
  data wytworzenia: 2017-02-17
 • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-25 13:10
 • zmodyfikował: Julita Rudnicka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-16 10:56
 • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2012-11-08 12:02

drukuj całą stronę

Opis strony

Małgorzata Wesołowska, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Wyspiańskiego 9, pokój nr 8, tel. 23 654 20 84

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9816
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-16 10:56

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7787750
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-18 14:43

Stopka strony