Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 7870
ostatnia aktualizacja tej strony:
2017.07.07 11:30
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.07.21 08:26

Treść strony

1. WYDAWANIE WTÓRNIKÓW PRAW JAZDY I POZWOLEŃ DO KIEROWANIA TRAMWAJEM
(z powodu utraty, zniszczenia dokumentu lub zmiany danych w dokumencie)

2. Nazwa wydziału:
Wydział Komunikacji.

3.Dane teleadresowe
Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Komunikacji, ul. Wyspiańskiego 9, 06-500 Mława tel. 23 655 29 17 pokój nr 1 lub tel. 23 654 20 84 pokój nr 8

4. Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155.).
2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2013 z pozn.zm.)

5. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek (dostępny w Wydziale Komunikacji pokój nr 1,8)
2. Załączniki:
a) wyraźna i aktualna kolorowa fotografia na wprost o wymiarach 34x45 mm
b) kserokopia prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem,
c) dowód uiszczenia opłaty za wymianę dokumentu
3. Do wglądu:
- Dowód osobisty ( w przypadku braku dowodu osobistego paszport wraz z poświadczeniem zameldowania pobranym z urzędu gminy lub miasta)

6. Miejsce złożenia dokumentów / Krok po kroku

Wydział Komunikacji
05-500 Mława, ul.Wyspiańskiego 9

Prawa jazdy 23 655 29 17 wew. 41
pokój nr 1 lub tel. 654 20 84 pokój nr 8.
a do Wydziału Komunikacji 23 655 43 65

1.Wypełnij wniosek

2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty

3. Udaj się do Starostwa Powiatowego w Mławie złóż wniosek wraz z załącznikami. Zabierz ze sobą dokument tożsamości.

4. Odbierz prawo jazdy. Informacje o przygotowanym dokumencie uzyskasz w Starostwie Powiatowym w Mławie. Zabierz ze sobą dokument tożsamości.  

7. Opłaty:
Opłata (wnoszona w kasie Starostwa w Wydziale Komunikacji  lub na konto) za wydanie: 

  • prawa jazdy - 100 zł, 
  • pozwolenia do kierowania tramwajem - 30 zł
  • opłata ewidencyjna - 0,50 zł

66102015920000230202627149 - opłaty za prawo jazdy

74102015920000250202627198 - opłata ewidencyjna i opłata skarbowa

8.Forma załatwienia sprawy:
Wtórnik prawa jazdy lub pozwolenie do kierowania tramwajem

9. Termin i sposób załatwienia sprawy:
Realizacja zamówienia dokumentu-do 9 dni roboczych
a)Sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień:

b)Do 1 miesiąca -sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

c)Do 2 miesięcy-sprawy szczególnie skomplikowane.

W termin realizacji spraw nie wlicza się dnia zdarzenia (np. złożenia wniosku, dostarczenia potwierdzenia uiszczenia opłaty, itp.)


10. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w ciągu 14 dni od jej doręczenia

11. Dodatkowe informacje:
Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana zawiadomić Starostę w terminie nie przekraczającym 30 dni o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem lub świadectwa kwalifikacji, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych. W w/wym. przypadkach Starosta na wniosek osoby uprawnionej, wydaje za opłatą wtórnik dokumentu pod warunkiem:
a. złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania
oświadczenia o utracie dokumentu
b. zwrotu zniszczonego dokumentu albo
c. zwrotu dokumentu wymagającego zmiany danych
W razie odzyskania utraconego dokumentu należy go zwrócić do Starosty.

12. Formularze do pobrania:
Poniżej

  • autor informacji: Julita Rudnicka
    data wytworzenia: 2016-11-25
  • opublikował: Julita Rudnicka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2012-11-08 11:55

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Opis strony

Małgorzata Wesołowska, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Wyspiańskiego 9, pokój nr 8, tel. 23 654 20 84

Adres

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Kontakt

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Mówiąca przeglądarka
Aby odsłuchać tekst znajdujący się na danej podstronie kliknij na przycisk "Odsłuchaj".