Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 7960
ostatnia aktualizacja tej strony:
2017.10.18 15:18
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.10.18 15:37

Treść strony

NAZWA USŁUGI: WYDAWANIE WTÓRNIKÓW PRAW JAZDY I POZWOLEŃ DO                                            KIEROWANIA TRAMWAJEM (z powodu utraty, zniszczenia dokumentu lub zmiany danych w dokumencie)

NAZWA WYDZIAŁU: 

Wydział Komunikacji

DANE TELEADRESOWE:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 9, 06-500 Mława tel. 655 29 17, 654 20 84 pok. nr 1,8

PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 978)
2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015 r. poz. 681)

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzajacych uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.z 2013 r. poz. 83)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek (dostępny w Wydziale Komunikacji pokój nr 1,8)
2. Załączniki:
a) wyraźna i aktualna kolorowa fotografia na wprost o wymiarach 34x45 mm
b) kserokopia prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem,
c) dowód uiszczenia opłaty za wymianę dokumentu
3. Do wglądu:
- Dowód osobisty ( w przypadku braku dowodu osobistego paszport wraz z poświadczeniem zameldowania pobranym z urzędu gminy lub miasta)

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 9, 06-500 Mława pok. nr 1,8

OPŁATY:

100 zł - opłata za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem

0,50 zł - opłata ewidencyjna

Należną opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie nr 66 1020 1592 0000 2302 0262 7149; opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 9 wgodz. od 8:00 do 14:00

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

a)Sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień - bez zbędnej zwłoki - Realizacja zmówienia dokumentu do 9 dni roboczych

b)Do 1 miesiąca -sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego

c)Do 2 miesięcy-sprawy szczególnie skomplikowane

W termin realizacji spraw nie wlicza się dnia zdarzenia (np. złożenia wniosku, dostarczenia potwierdzenia uiszczenia opłaty, itp.)


TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie ma 


DOADATKOWE INFORMACJE:

Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana zawiadomić Starostę w terminie nie przekraczającym 30 dni o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem lub świadectwa kwalifikacji, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych. W w/wym. przypadkach Starosta na wniosek osoby uprawnionej, wydaje za opłatą wtórnik dokumentu pod warunkiem:
a. złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania
oświadczenia o utracie dokumentu
b. zwrotu zniszczonego dokumentu albo
c. zwrotu dokumentu wymagającego zmiany danych
W razie odzyskania utraconego dokumentu należy go zwrócić do Starosty.

FORMULARZE DO POBRANIA:
w załączeniu

  • autor informacji: Julita Rudnicka
    data wytworzenia: 2016-11-25
  • opublikował: Julita Rudnicka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2012-11-08 11:55

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Opis strony

Małgorzata Wesołowska, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Wyspiańskiego 9, pokój nr 8, tel. 23 654 20 84

Adres

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Kontakt

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Mówiąca przeglądarka
Aby odsłuchać tekst znajdujący się na danej podstronie kliknij na przycisk "Odsłuchaj".