Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 23693
ostatnia aktualizacja tej strony:
2016.10.26 11:56
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.05.23 14:11

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-09-23 14:47

1. WYMIANA TABLIC REJESTRACYJNYCH ORAZ WYDANIE WTÓRNIKA TABLICY REJESTRACYJNEJ

2. Nazwa wydziału:

Wydział Komunikacji.

3. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 poz. 1137 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. 2014  poz. 1522 z późn. zm.)
 • Instrukcja w sprawie rejestracji pojazdów stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2016 poz. 1088.)
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2302 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu - Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców o (Dz.U. 2014r. poz. 852)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 poz. 267 ze zm.) 4. Wymagane dokumenty:
• Wniosek o wymianę tablic rejestracyjnych lub wydanie wtórnika tablicy

1.W przypadku kradzieży tablic (tablicy)rejestracyjnych właściciel pojazdu może wnioskować o wydanie wtórnika tablic  (tablicy) rejestracyjnej po przedstawieniu n/w dokumentów:
- dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana
- przedstawieniu zaświadczenia z Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tablic -tablicy rejestracyjnych
1a.W przypadku kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych właściciel może wnioskować o wydanie tablic - (tablicy) rejestracyjnych z nowym wyróżnikiem po przedstawieniu n/w dokumentów:

- dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu jeżeli była wydana

- przedstawieniu zaświadczenia z Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tablic - tablicy rejestracyjnej.
2.W przypadku zgubienia tablic (tablicy) rejestracyjnych  właściciel pojazdu może wnioskować o wydanie wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnej po przedstawieniu n/w dokumentów:
- dowodu rejestracyjnego i  karty pojazdu, jeżeli była wydana
- złożeniu stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

2a.W przypadku zagubienia tablic (tablicy) rejestracyjnych właściciel może wnioskować o wydanie tablic (tablicy) rejestracyjnych z nowym wyróżnikiem po przedstawieniu n/w dokumentów:

- dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu jeżeli była wydana

- złożeniu stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karna za składanie fałszywych zeznań.

3.W przypadku zniszczenia tablic (tablicy) rejestracyjnych (bez możliwości odczytania numeru rejestracyjnego) właściciel pojazdu może wnioskować o wydanie wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych po przedstawieniu n/w dokumentów:
- dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana
- zdaniu dotychczasowych tablic rejestracyjnych

4. W przypadku zniszczenia tablic (tablicy) rejestracyjnych (jeżeli z oddanych tablic /tablicy/ rejestracyjnych możliwe jest odczytanie numeru rejestracyjnego) na właściciel pojazdu może wnioskować o wydanie tablic (tablicy) rejestracyjnych z nowym wyróżnikiem po przedstawieniu n/w dokumentów:
- dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana
- przedstawieniu tablic rejestracyjnych

5. Opłaty:
 Za wydanie wtórnika jednej tablicy 52,50 zł opłata za rejestracje + 0,50 zł opłata ewidencyjna, za wydanie wtórnika dwóch tablic 92,50 zł opłata za rejestrację + 1zł opłata ewidencyjna oraz 183,5 opłata rejestracyjna  2zł opłata ewidencyjna za wydanie tablic rejestracyjnych z nowym wyróżnikiem.

Nr kont

66102015920000230202627149 - opłaty rejestracyjne

74102015920000250202627198- opłata ewidencyjna i opłata skarbowa

6.Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

7. Jednostki prowadzące sprawę:

Wydział Komunikacji
Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Wyspiańskiego 9, 06-500 Mława tel. 654 34 41, 655 34 24, fax 655 29 15
pokój nr 7

8.Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskeigo w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji.

9. Dodatkowe informacje:
- Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdów, zmianami zapisów w dowodzie rejestracyjnym oraz odbiorem zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego dokonuje właściciel – współwłaściciele pojazdu lub osoba upoważniona przez właściciela.

- Właściciel - osoba fizyczna przedkłada przy rejestracji dowód osobisty z wpisanym numerem PESEL. W przypadku braku dowodu – aktualne zaświadczenie z ewidencji ludności o stałym meldunku wraz z numerem PESEL oraz dokument ze zdjęciem np. paszport, prawo jazdy itp.
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej znajdującego się w urzędzie gminy, może zarejestrować pojazd jedynie na nazwisko właściciela lub właścicieli (tak jak osoba fizyczna).
Osoba prawna przedkłada przy rejestracji aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczenie o numerze REGON.

10. Formularze do pobrania:

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-06-27 11:16
 • zmodyfikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-26 11:56
 • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2013-10-29 12:20

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Opis strony

Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mawie, Wydział Komunikacji, ul.Wyspiańskiego 9, tel. 23 654 34 41 w.45

Adres

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Kontakt

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Mówiąca przeglądarka
Aby odsłuchać tekst znajdujący się na danej podstronie kliknij na przycisk "Odsłuchaj".