Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 8275
ostatnia aktualizacja tej strony:
2015.05.18 12:39
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.04.25 11:50

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-09-25 00:08

1. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE OSÓB I RZECZY

2. Nazwa wydziału:

Wydział Komunikacji

3. Podstawa prawna: 

1)Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2013 poz. 1414 ze zm.)

2)Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U 2014 poz. 1628 )

3)Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowej (Dz. U z 2013r poz.916)

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 w sprawie wzoru zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz. U. 2014 poz. 961)

4. Wymagane dokumenty

1) Wniosek o wydanie zaświadczenia

2) Załączniki:

a)oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki: - posiadają świadectwa kwalifikacji określone przepisami prawo o ruchu drogowym; - nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji , mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska.

b) wykaz pojazdów samochodowych wraz z urzędowo potwierdzonymi kopiami dowodów rejestracyjnych (przez organ rejestrujący, który wydał dowód),

c) dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdami o których mowa w pkt e (tylko w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów),

d) dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia,

e) pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela).

5. Opłaty:

-za wydanie : - zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy na czas nieokreślony  - 500 zł

- za wydanie wypisu z zaświadczenia - 100 zł za każdy pojazd.

- za pełnomocnictwo 17zł opłata skarbowa

6. Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art.35 kpa załatwienie sprawy następuję niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego załatwienie następuję nie później niż w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

7. Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Komunikacji tel. 653 15 56, pokój nr 2

8. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

9. Dodatkowe informacje:

Przepisy te stosuje się do przewozu na potrzeby własne pojazdami przekraczającymi dopuszczalną masę całkowitą 3,5 t. W przypadku wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego na potrzeby własne stosowny wniosek kieruje się do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie. Przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Dotyczy to w szczególności zawieszania działalności na okres do 6 m-cy, utraty ważności dokumentów lub danych tam zawartych! Zaświadczenia nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z niej wynikających na osobę trzecią. Nie stosuje się wymogu uzyskania zaświadczenia do przewozu drogowego na potrzeby własne w zakresie działalności wytwórczej dotyczącej upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

10. Formularze do pobrania:

 • autor informacji: Adam Chmielewski
  data wytworzenia: 2015-05-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-06-27 11:54
 • zmodyfikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-18 12:39

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 

Zgodnie z ustawą z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji podmiotów realizujacych zadania publiczne (Dz.U z 2013poz. 235) wniosek o rejestracje można złożyć drogą elektroniczną używając certyfikowanego, elektronicznego podpisu kwalifikowanego według poniższego formularza elektronicznego.

E-formularz ESP

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-04 13:19
 • zmodyfikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-20 09:36
 • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2013-12-19 09:45

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Opis strony

Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mawie, Wydział Komunikacji, ul.Wyspiańskiego 9, tel. 23 654 34 41 w.45

Adres

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Kontakt

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Mówiąca przeglądarka
Aby odsłuchać tekst znajdujący się na danej podstronie kliknij na przycisk "Odsłuchaj".