Szybkie linki

Menu strony

Informacje

ilość odwiedzin tej strony: 8515
ostatnia aktualizacja tej strony:
2017.10.19 14:05
ostatnia aktualizacja w BIP:
2017.10.19 15:26

Treść strony

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-09-25 00:08
 • zmodyfikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-19 13:41

KARTA INFORMACYJNA

NAZWA USŁUGI: WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE OSÓB LUB RZECZY

NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Komunikacji.
DANE TELEADRESOWE:
Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 9, 06-500 Mława tel. 653 15 56
pokój nr 2
PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 935 ze zm.).

2) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.).

4) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 w sprawie wzoru zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz. U. 2014 poz. 961)

6) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916).

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Wniosek o wydanie zaświadczenia

2) Załączniki:

a) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki: - posiadają świadectwa kwalifikacji określone przepisami prawo o ruchu drogowym; - nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji , mieniu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska.

b) wykaz pojazdów samochodowych wraz z urzędowo potwierdzonymi kopiami dowodów rejestracyjnych (przez organ rejestrujący, który wydał dowód),

c) dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdami o których mowa w pkt e (tylko w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów),

d) dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia,

e) pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 9, 06-500 Mława pokój nr 2

OPŁATY:
1) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2) Opłata za wydanie:

 a) Za wydanie Zaświadczenia 500 zł,

 b) Za wydanie Wypisu z Zaświadczenia 100zł.

Należną opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie  nr 66102015920000230202627149: opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 9 w godz. od 8:00 do 14:00.

Należną opłatę skarbową - ewidencyjną można usiścić:

1. Gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 9 w godz. 8:00 do 14:00

2. W kasie Banku PKO BP SA Oddział w Mławie  lub w kasie Urzędu Miasta

3. Przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr 74102015920000250202627198

FORMA ZAŁATWIENIEA SPRAWY:

Wydanie decyzji.

TERMIN  ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji

DODATKOWE INFORMACJE:

 Brak
FORMULARZE DO POBRANIA:

drukujdrukuj

 • autor informacji: Adam Chmielewski
  data wytworzenia: 2017-06-01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-06-27 11:54
 • zmodyfikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-19 14:05

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 

Zgodnie z ustawą z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji podmiotów realizujacych zadania publiczne (Dz.U z 2013poz. 235) wniosek o rejestracje można złożyć drogą elektroniczną używając certyfikowanego, elektronicznego podpisu kwalifikowanego według poniższego formularza elektronicznego.

E-formularz ESP

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-10-04 13:19
 • zmodyfikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-20 09:36
 • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • autor informacji: Adam Chmielewski
  data wytworzenia: 2017-06-01
 • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • autor informacji: Adam Chmielewski
  data wytworzenia: 2017-06-01
 • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
 • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2013-12-19 09:45

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Opis strony

Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mawie, Wydział Komunikacji, ul.Wyspiańskiego 9, tel. 23 654 34 41 w.45

Adres

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Kontakt

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Mówiąca przeglądarka
Aby odsłuchać tekst znajdujący się na danej podstronie kliknij na przycisk "Odsłuchaj".