Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Menu przedmiotowe BIP

Treść strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława

telefon: 23 654 34 09 lub 23 655 29 00
fax: 23 655 26 22
e-mail:
 starostwo@powiatmlawski.pl 

strona Starostwa Powiatowego w Mławie:
 www.powiatmlawski.pl

strona BIP Starostwa Powiatowego w Mławie:
www.bip.powiatmlawski.pl

 

NIP Starostwa : 569-15-82-839

NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607

REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

KONTA BANKOWE :

Główne konto bankowe Starostwa:
66 1020 1592 0000 2302 0262 7149

Konto dotyczące wieczystego użytkowania gruntów:
17 1020 1592 0000 2402 0262 7206

Konto dotyczące obsługi finansowej Zasobu Gospodarki Geodezyjnej i Kartograficznej

 22 1020 1592 0000 2202 0262 7214

Konto dotyczące opłaty ewidencyjnej:
74 1020 1592 0000 2502 0262 7198

Konto dotyczące opłaty skarbowej
74 1020 1592 0000 2502 0262 7198

Konto sum depozytowych
74 1020 1592 0000 2502 0262 7198


Starosta Mławski - Jerzy Ryszard Rakowski
 telefon:   tel. 23 654 34 09,   tel. 23 655 29 00
 fax:  23 655 26 22

Wicestarosta - Zbigniew Markiewicz
 telefon:  tel.  23 654 34 09,  tel. 23 655 29 00
 fax:   23 655 26 22
 
Sekretarz Powiatu - Edyta Wild
telefon:  tel. 23 655 33 77 lub  tel. 23 654 34 09
fax:      23 655 26 22

Skarbnik Powiatu - Elżbieta Kowalska
 tel.  23 655 29 10

Administrator strony - Ireneusz Ignatiuk
Starostwo Powiatowe w Mławie
06-500 Mława, ul. Reymonta 6
tel. 23 655 22 13, fax 23 655 26 22
e-mai:irek@powiatmlawski.pl 

 

Redaktor Naczelny BIP - Zbigniew Kowalski
tel. 
23 655 29 02, fax  23 655 26 22
e-mail:
zbyszek@powiatmlawski.pl 

 

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do piątku:  8.00 - 16.00

Starosta przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz w godzinach od 16.00 do 16.30

Wicestarosta przyjmuje w  sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 10.00 do 12.00

Sekretariat  tel. 23 654 34 09 lub 655 29 00  wew. 311
Fax  23 655 26 22
 
Wydział Komunikacji
05-500 Mława, ul. Wyspiańskiego 8a

 Dyrektor - tel. 23 655 29 16  wew. 340
 Pracownicy - prawa jazdy nazwiska od A do Ł   tel. 23 655 29 17 wew. 341
 Pracownicy - prawa jazdy nazwiska od M do Ż, zatrzymania,  tel. 23 654 20 84 wew. 347
 Pracownicy - rejestracja pojazdów   tel.  23 654 34 41 wew. 342
 Pracownicy - wydawanie dowodów rejestracyjnych   tel. 23 655 34 24 wew. 345
 Pracownicy - przewozy, transport  tel. 23 653 15 56
 Kasa Wydziału Komunikacji - tel. 23 655 34 26 wew. 346
 
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
06-500 Mława, ul. Stary Rynek 10.
 

Dyrektor Wydziału - Geodeta Powiatowy - Stanisław Michaluk - tel.23 655 26 64, wew. 380
Z-ca Dyrektora - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tel. 23 655 29 41
Pracownicy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji - wew. tel. 23 655 09 21 wew. 382
Pracownicy - ewidencja gruntów tel. 23 655 07 97 wew. 381 lub tel. 23 654 58 28 wew. 385
Pracownicy - Gospodarka Nieruchomościami: tel. 23 654 20 68 wew 385, tel./fax 23 655 25 41
Pracownicy - Przewodniczący Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu - tel. 23 654 20 68
Pracownicy - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - tel/fax 23 655 25 41
Pracownicy - Gleboznawcza klasyfikacja gruntów, monitoring i rejestr cen nieruchomości - tel/fax 23 655 25 41
 

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
 
Sekretarz Powiatu i Dyrektor Wydziału - Edyta Wild  tel. 23 655 33 77 wew. 327
Pracownicy - kadry, obsługa logistyczna, organizacyjna i administracyjna - tel. 23 655 29 03 wew. 315
Biuro Rzeczy Znalezionych, archiwizacja - tel. 23 655 29 02 wew. 314
Pracownicy - stowarzyszenia, administracja stron www oraz BIP tel. 23 655 29 02 wew. 314
Biuro Rady Powiatu - kierownik, pracownicy  tel. 23 654 96 21 wew. 317
Biuro Rady Powiatu - sala posiedzeń komisji  tel. 23 655 20 06 wew. 364
Dział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - kierownik, kancelaria tajna: tel. 23 655 29 08 w.332
Informatycy -  administracja systemu i bezpieczeństwo informacji tel. 23 655 22 13 wew. 361
Serwerownia -  tel. 23 655 43 65 wew. 365
Obsługa -   tel. 23 655 09 45 wew. 386

Zespół Radców Prawnych tel. 23 655 29 14 wew. 312

Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska  

Dyrektor  -   tel. 23 655 29 09 wew 318
 Dział Funduszy Strukturalnych i Promocji - pozyskiwanie funduszy strukturalnych -   tel. 23 655 29 81 wew. 326
 Dział Funduszy Strukturalnych i Promocji - promocja -  tel. 23 655 29 18 wew. 323
 Dział Budownictwa, Architektury i Inwestycji - pozwolenia na budowę, przetargi -  tel. 23 654 33 11 wew 351
 Dział Budownictwa, Architektury i Inwestycji - inwestycje, budownictwo, pozwolenia na budowę -  tel. 23 655 29 13 wew 350

Dział Rolnictwa i Środowiska

 Zastępca Dyrektora - tel. 23 655 29 05 wew. 330
 Pracownicy - sprawy rolnictwa i ochrony środowiska tel. 23 655 29 04 wew. 331

Wydział Edukacji i Zdrowia

 Dyrektor - edukacja   tel. 23 655 32 80
 Z-ca Dyrektora - zdrowie, organizacje pozarządowe, repatrianci tel. 23 655 29 82
 Pracownicy - edukacja, rozliczanie szkół tel. 23 655 29 14 wew. 344 
 Pracownicy - inne sprawy oświatowe tel. 23 654 36 66 wew. 370
 Pracownicy - zdrowie, organizacje pozarządowe, repatrianci   tel. 23 655 29 12 wew. 360

Wydział Finansowo-Budżetowy

Skarbnik Powiatu tel. 23 655 29 10 wew. 320
Z-ca Dyrektora Wydziału - tel. 23 655 29 07 wew. 322
Pracownicy - sprawy finansowo - budżetowe - tel. 23 654 30 75 wew. 321

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - tel. 23 655 29 01 wew. 344

 

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz podejmowanych decyzjach organów władzy publicznej. Jednocześnie organy władzy publicznej są zobowiązane do udostępniania informacji jawnych o swojej działalności w Biuletynie Informacji Publicznej. Menu przedmiotowe naszej strony obejmuje wszystkie zagadnienia tematyczne, które w świetle art. 6 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r., podlegają udostępnieniu - niezależnie od terminu ich udostępnienia określonego w art. 26 tej ustawy. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniona na wniosek zainteresowanego. Jeśli poszukiwana informacja nie jest opublikowana na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, prosimy o przesłanie do nas wniosku na adres umieszczony poniżej:

 

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława
starostwo@powiatmlawski.pl 

 

Udostępnienie informacji na wniosek nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

 • autor informacji: Zbigniew Kowalski
  data wytworzenia: 2003-06-25
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-25 14:07
 • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-07 11:21

Rejestr zmian

 • zmieniono 2012-11-12 14:49 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-04-17 09:19 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-10-15 11:29 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-10-15 12:02 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-11-04 09:48 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-11-04 09:50 przez Zbigniew Kowalski, Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydz.Org.i Spr.Obyw, tel. 23 655 29 02
 • zmieniono 2013-11-04 10:08 przez Zbigniew Kowalski, Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydz.Org.i Spr.Obyw, tel. 23 655 29 02
 • zmieniono 2013-11-04 10:11 przez Zbigniew Kowalski, Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydz.Org.i Spr.Obyw, tel. 23 655 29 02
 • zmieniono 2013-11-04 10:15 przez Zbigniew Kowalski, Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydz.Org.i Spr.Obyw, tel. 23 655 29 02
 • zmieniono 2013-11-04 10:16 przez Zbigniew Kowalski, Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydz.Org.i Spr.Obyw, tel. 23 655 29 02
 • zmieniono 2013-11-04 10:17 przez Zbigniew Kowalski, Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydz.Org.i Spr.Obyw, tel. 23 655 29 02
 • zmieniono 2014-03-18 11:13 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-05-15 09:46 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-05-19 09:41 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-09-22 15:06 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-12-18 14:47 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2015-01-29 14:56 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2015-02-24 10:05 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2015-03-09 08:10 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2015-03-27 08:57 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2015-04-08 09:53 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2015-05-15 15:04 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2015-08-07 08:23 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2015-08-07 08:23 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2015-08-07 08:25 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2015-08-07 08:26 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2015-08-07 08:27 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2015-08-07 08:31 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2015-08-07 08:38 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2016-01-15 11:45 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2016-02-29 08:24 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2016-03-29 17:39 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2016-03-30 13:40 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2016-03-30 14:04 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2016-03-30 14:35 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2016-04-05 13:52 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2016-04-27 13:25 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2016-07-18 10:22 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2016-07-18 10:23 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2016-10-14 14:38 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2016-10-25 09:54 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2016-10-27 12:12 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2016-12-02 13:38 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-03-21 11:09 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-03-21 11:22 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-03-21 12:07 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-03-21 12:28 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-03-21 12:53 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-03-21 13:49 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-03-22 08:59 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-03-22 12:39 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-03-22 12:42 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-03-22 13:10 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-03-22 13:12 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-03-22 13:35 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-03-23 13:34 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-03-23 13:59 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-04-04 12:33 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-04-04 12:51 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-04-05 11:49 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-04-18 14:15 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-04-21 10:58 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-05-09 11:04 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-05-09 11:16 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-05-19 11:17 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-08-03 11:46 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-08-04 15:56 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-08-07 09:49 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-08-07 14:42 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-08-07 14:48 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-08-11 15:45 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-08-22 14:59 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-08-24 13:33 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-08-29 15:56 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-09-08 10:47 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-09-08 11:33 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-09-21 14:06 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-09-21 14:16 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2017-10-20 10:20 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2018-01-10 11:50 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2018-01-24 10:16 przez Zbigniew Kowalski: Korekty treści
 • zmieniono 2018-01-25 12:43 przez Zbigniew Kowalski: Usunięto nieaktualny numer telefonu
 • zmieniono 2018-01-26 13:45 przez Zbigniew Kowalski: Poprawki formalne
 • zmieniono 2018-02-23 14:15 przez Zbigniew Kowalski: Poprawki formalne
 • zmieniono 2019-06-12 13:22 przez Zbigniew Kowalski: Poprawki merytoryczne
 • zmieniono 2019-06-26 09:46 przez Zbigniew Kowalski: Zmiana numeru telefonu dot. Gospodarki Nieruchomościami

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1780543
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-07 11:21

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8766533
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-12 08:08

Stopka strony