Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

                Uchwała Nr 580/2006

                Zarządu Powiatu Mławskiego 

                 z dnia 15 lutego 2006 r.

w sprawie zmian  budżetu Powiatu Mławskiego na 2006 rok 

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 pkt 1 z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  /Dz. U.  z 2005 r. Nr 249 poz. 2104/ w związku z  § 14 pkt 1. Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXII/240/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mławskiego na 2006 rok, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:

                                                                § 1.

Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2006 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.     

                 Dochody po zmianach wynoszą: 37.815.084 zł.

                                                                § 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2006 rok zgodnie z załącznikiem  nr 2 do uchwały.

      2.   Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2006 rok zgodnie z załącznikiem nr 2                      do uchwały.    

            Wydatki po zmianach wynoszą: 38.019.147 zł.

                                                               § 3.    

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na 2006 rok wynoszą: 4.632.889 zł.

                                                              § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006. 

                                                                                            Zarząd Powiatu Mławskiego

                                                                                             1.     Włodzimierz Wojnarowski..................

2.     Zdzisław Budner...................................

3. Tadeusz Bąk.........................................

4. Jan Salwa..............................................

5. Tadeusz Stefaniak .................................

Metryka

  • opublikował: Joanna Marcinkowska
    data publikacji: 2007-01-22 09:21
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-01-22 09:23

« wstecz

Opis strony

Agnieszka Żbikowska, Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Finansowo-Budżetowy, ul.Reymonta 6, pok nr 6, tel. 23 655 30 75

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 43578
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-22 15:28