Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

         Uchwała Nr 599/2006

 Zarządu Powiatu Mławskiego

                 z dnia 29 marca 2006 r.

w sprawie zmian  budżetu Powiatu Mławskiego na 2006 rok 

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  /Dz. U.  z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm./ w związku z  § 14 pkt 1. Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXII/240/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mławskiego na 2006 rok, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: 

                                                                § 1.

  1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2006 rok zgodnie z załącznikiem  nr 1       do uchwały.
  2.  Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2006 rok zgodnie z załącznikiem nr 1                      do uchwały.    
  3.  Wydatki po zmianach wynoszą: 38.178.899,70 zł.

                                                                               § 2.    

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na 2006 rok wynoszą:

4.632.889 zł. 

                                                                              § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006. 

                                                                                             Zarząd Powiatu Mławskiego

                                                                                             1. Włodzimierz Wojnarowski..................

2. Zdzisław Budner...................................

3. Tadeusz Bąk.........................................

4. Jan Salwa..............................................

5. Tadeusz Stefaniak ................................. 

Metryka

  • opublikował: Joanna Marcinkowska
    data publikacji: 2007-01-22 10:00
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-01-22 10:02

« wstecz

Opis strony

Agnieszka Żbikowska, Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Finansowo-Budżetowy, ul.Reymonta 6, pok nr 6, tel. 23 655 30 75

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 50432
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-01-22 15:28