Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

   Uchwała Nr 600/2006

 Zarządu Powiatu Mławskiego 

         z dnia 31 marca 2006 r. 

w sprawie zmian  budżetu Powiatu Mławskiego na 2006 rok 

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 pkt 1 z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  /Dz. U.  z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm./ w związku z  § 14 pkt 1. Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXII/240/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mławskiego na 2006 rok, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:

                                                                § 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2006 rok zgodnie z załącznikiem nr 1       do uchwały.     

2. Dochody po zmianach wynoszą: 38.018.628,70 zł.

                                                                 § 2

1.Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2006 rok zgodnie z załącznikiem  nr 2       do uchwały.

2.   Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2006 rok zgodnie z załącznikiem nr 2                      do uchwały.   

3.  Wydatki po zmianach wynoszą: 38.222.691,70 zł.

                                                                § 3. 

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na 2006 rok wynoszą: 4.653.889 zł.

                                                               § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.  

                                                                                            Zarząd Powiatu Mławskiego

                                                                                             1. Włodzimierz Wojnarowski..................

                                                                                             2. Zdzisław Budner...................................

                                                                                             3. Tadeusz Bąk.........................................

                                                                                             4. Jan Salwa..............................................

                                                                                             5. Tadeusz Stefaniak .................................

Metryka

  • opublikował: Joanna Marcinkowska
    data publikacji: 2007-01-22 10:07
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-01-22 10:12

« wstecz

Opis strony

Agnieszka Żbikowska, Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Finansowo-Budżetowy, ul.Reymonta 6, pok nr 6, tel. 23 655 30 75

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 43580
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-22 15:28