Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

     Uchwała Nr 659/2006

 Zarządu Powiatu Mławskiego 

                 z dnia 29 czerwca 2006 r. 

w sprawie zmian  budżetu Powiatu Mławskiego na 2006 rok 

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  /Dz. U.  z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm./ oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z  § 14 pkt 1. Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXII/240/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mławskiego na 2006 rok, Zarząd Powiatu Mławskiego po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego uchwala, co następuje:

                                                                    § 1.

1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2006 rok zgodnie z załącznikiem  nr 1       do uchwały.

  2.   Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2006 rok zgodnie z załącznikiem nr 1                      do uchwały.    

            Wydatki po zmianach wynoszą: 39.650.188,31 zł.

                                                               § 2.

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na 2006 rok wynoszą: 4.661.589 zł.

                                                                § 3.

Plan dotacji celowych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po dokonanych zmianach określa załącznik nr 2 do uchwały.

                                                                § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006. 

                                                                                           Zarząd Powiatu Mławskiego 

                                                                                            1. Włodzimierz Wojnarowski..................

                                                                                             2. Zdzisław Budner...................................

                                                                                             3. Tadeusz Bąk.........................................

                                                                                             4. Jan Salwa..............................................

                                                                                             5. Tadeusz Stefaniak ................................. 

  • opublikował: Martyna Zbyrowska
    data publikacji: 2007-01-22 12:46
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-01-22 12:49

« wstecz

Opis strony

Agnieszka Żbikowska, Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Finansowo-Budżetowy, ul.Reymonta 6, pok nr 6, tel. 23 655 30 75

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 42378
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-22 15:28

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8645868
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-07 15:04

Stopka strony