Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

                                                              Uchwała Nr 664/2006

                                                       Zarządu Powiatu Mławskiego 

                                                                 z dnia  3 lipca 2006 r. 

w sprawie zmian  budżetu Powiatu Mławskiego na 2006 rok 

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  /Dz. U.  z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm./ w związku z  § 14 pkt 1. Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXII/240/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mławskiego na 2006 rok, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:

                                                                 § 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2006 rok zgodnie z załącznikiem  nr 1       do uchwały.

2.  Dochody po zmianach wynoszą: 39.306.523,51 zł

                                                                § 2.

      1.   Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2006 rok zgodnie z załącznikiem nr 2                      do uchwały.    

            Wydatki po zmianach wynoszą: 39.756.827,31 zł.

                                                               § 3.

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na 2006 rok wynoszą: 4.663.828 zł.

                                                                § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006. 

                                                                        Zarząd Powiatu Mławskiego

                                                                        1. Włodzimierz Wojnarowski..................

                                                                         2. Zdzisław Budner...................................

                                                                         3. Tadeusz Bąk.........................................

                                                                        4. Jan Salwa..............................................

                                                                        5. Tadeusz Stefaniak .................................

Metryka

  • opublikował: Joanna Marcinkowska
    data publikacji: 2007-01-22 12:53
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-01-22 12:56

« wstecz

Opis strony

Agnieszka Żbikowska, Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Finansowo-Budżetowy, ul.Reymonta 6, pok nr 6, tel. 23 655 30 75

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 43579
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-22 15:28