Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

                                                                   Uchwała Nr 687/2006

                                                            Zarządu Powiatu Mławskiego

                 z dnia  10 sierpnia 2006 r. 

w sprawie zmian  budżetu Powiatu Mławskiego na 2006 rok 

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  /Dz. U.  z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm./ w związku z  § 14 pkt 1. Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXII/240/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mławskiego na 2006 rok, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.

  1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2006 rok zgodnie z załącznikiem  nr 1       do uchwały.
  2. Dochody po zmianach wynoszą: 39.309.730,51 zł

                                                                                             § 2.

      1.   Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2006 rok zgodnie z załącznikiem nr 2                      do uchwały.   

            Wydatki po zmianach wynoszą: 39.760.034,31 zł.

                                                                            § 3.

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na 2006 rok wynoszą:

4.667.035 zł.

                                                                                   § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006. 

                                                                                          Zarząd Powiatu Mławskiego

                                                                                              1. Włodzimierz Wojnarowski..................

2. Zdzisław Budner...................................

3. Tadeusz Bąk.........................................

4. Jan Salwa..............................................

5. Tadeusz Stefaniak ................................. 

Metryka

  • opublikował: Joanna Marcinkowska
    data publikacji: 2007-01-22 13:07
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-01-22 13:09

« wstecz

Opis strony

Agnieszka Żbikowska, Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Finansowo-Budżetowy, ul.Reymonta 6, pok nr 6, tel. 23 655 30 75

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 43581
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-01-22 15:28