Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Na prośbę Starosty Żuromińskiego zamieszczamy niżej dołaczone ogłoszenie dotyczące konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 
 

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Żuromińskiego ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie
Do konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa w SPZZOZ w Żurominie może przystąpić:
          Lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej,
          mający tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny lub specjalizację II stopnia
w odpowiedniej dziedzinie medycyny i co najmniej
•     ośmioletni staż pracy w zawodzie.

Wykaz wymaganych dokumentów:
1.              Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem
2.              Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego
stanowiska oraz dokument potwierdzaj
ący prawo wykonywania zawodu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
3.              Opisany przebieg pracy zawodowej
4.      Świadectwa pracy albo zaświadczenie potwierdzające staż pracy, w przypadku, gdy
stosunek pracy nadal trwa
5.              Świadectwo pracy z ostatnich trzech lat, w przypadku gdy stosunek pracy został
rozwiązany lub wygasł
6.              Opinię o pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia w zawodzie lekarza
7.              Oświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie o niekaralności za przewinienia
zawodowe
8.              Oświadczenie, iż kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych
zwi
ązanych z dysponowaniem środkami publicznymi
9.              Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
10.       Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji
objętej postępowaniem konkursowym
11.       Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe
kandydata.
Oferty w zamkniętej kopercie z napisem Konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora ds.
lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie"
należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Żurominie, Pl. Piłsudskiego 4, 09-
300 Żuromin lub przesłać na adres Starostwa (decyduje data wpływu do urzędu), w terminie
30 dni od daty ukazania się ogłoszenia (ogłoszenie ukazało się w Rzeczpospolitej w dniu
29.10.2009r.)
Koperta powinna być podpisana z podaniem imienia i nazwiska, adresu i nr telefonu kontaktowego.
O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu /-/ Janusz Welenc
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2009-11-03 09:06
  • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
    ostatnia modyfikacja: 2009-11-03 09:07

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 35256
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-08-08 14:38

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8104235
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-23 13:38

Stopka strony