Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH


Starosta Mławski informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

I. Przedmiot konsultacji:
Projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

II. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
rozpoczęcie – 29.10.2020 r.
zakończenie – 12.11.2020 r.

III. Uczestnicy:
a) organizacje pozarządowe
b) podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), których określony w statucie obszar działania obejmuje teren Powiatu Mławskiego.

IV. Jednostka właściwa do przeprowadzenia konsultacji:
Starostwo Powiatowe w Mławie
Wydział Edukacji i Zdrowia
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława

V. Sposób wnoszenia uwag i opinii:
a) uwagi i opinie dotyczące „projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego”  należy zgłaszać na załączonym formularzu w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mławie, ul.Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława lub na adres e-mail: organizacje@powiatmlawski.pl
b) uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
-odniesienie do zapisów konsultowanego projektu uchwały wraz z propozycją zmian i ich uzasadnienie,
-pełną nazwę organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu, adres siedziby, dane kontaktowe  osoby upoważnionej do reprezentacji.

Starosta Mławski

Jerzy Rakowski

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Chocholska
  data wytworzenia: 2020-10-22
 • opublikował: Beata Chocholska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-10-22 09:07

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Chocholska
  data wytworzenia: 2020-10-22
 • opublikował: Beata Chocholska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-10-22 09:08

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28723
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-11-16 12:36