Szybkie linki

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

1.NAZWA USŁUGI:

LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

2. NAZWA WYDZIAŁU:

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

3.DANE TELEADRESOWE:

Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, ul.Władysława Stanisława Reymonta 6, tel. 23 655 29 02, pok. nr 15, I piętro

4.PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (art 43)

5.WYMAGANE DOKUMENTY: 

1)wniosek o dokonanie skreślenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych (wzór tego dokumentu można znaleźć poniżej w załączniku);

2)Protokół z zebrania członków wraz z listą obecności

3)Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia

4)Uchwała o wyznaczeniu likwidatora/rów

5)Uchwała o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia wraz z protokółem przekazania majątku.

6)Potwierdzenie faktu podania przez likwidatora do publicznej wiadomości ogłoszenia, które widniało 30 dni, o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia zwykłego.

7)Sprawozdanie finansowe z działalności organizacji za dany rok na dzień podjęcia decyzji o likwidacji.

6.MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława, Sekretariat, I piętro, pokój 11

7.OPŁATY:

Nie podlega opłacie

8.FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wykreślenie stowarzyszenia zwykłego z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

9.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

7 dni.

10.TRYB ODWOŁAWCZY:

  W przypadku gdy Starosta Mławski nie dokona likwidacji (wykreślenia) stowarzyszenia zwykłego z  ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o likwidację lub uzupełnienie jego braków, likwidatorowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego za pośrednictwem Starosty Mławskiego. Odpowiedź na skargę wraz z aktami sprawy jest przekazywana do sądu administracyjnego w terminie 14 dni od dnia wniesienia skargi. Sąd administracyjny rozpoznaje skargę w terminie 30 dni od otrzymania akt sprawy wraz z odpowiedzią na skargę.

11.DODATKOWE INFORMACJE:

Rozwiązanie stowarzyszenia może nastąpić:

1)na mocy własnej uchwały walnego zebrania członków stowarzyszenia o rozwiązaniu stowarzyszenia.

2)w wyniku rozwiązania stowarzyszenia przez sąd

3)w wyniku czynności nadzorczych

Członkowie stowarzyszenia mogą więc albo podjąć decyzję o samorozwiązaniu albo zgłosić do organu nadzoru (starosta powiatu na terenie, którego mieści się siedziba stowarzyszenia) informację o braku możliwości działania stowarzyszenia.

Rozwiązanie stowarzyszenia na mocy własnej uchwały członków wynika z samej istoty stowarzyszenia. Stowarzyszenie to grupa osób, która zebrała się dobrowolnie by realizować wspólny cel. Jeśli w osobach wyczerpała się chęć działania to członkowie mogą podjąć decyzję o rozwiązaniu stowarzyszenia. Zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach statut jako jeden z punktów powinien podawać informację o sposobie rozwiązania stowarzyszenia. Jest to decyzja zarezerwowana dla najwyższej władzy stowarzyszenia czyli walnego zebrania członków.

Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia nie może zostać podzielony pomiędzy jego członków, ale musi być przeznaczony na jakiś cel społeczny.

12.FORMULARZE DO POBRANIA:

Poniżej formularze do pobrania

1)wniosek o wykreślenie stowarzyszenia zwykłego z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

2)wzór obwieszczenia w sprawie likwidacji stowarzyszenia zwykłego

 

 

drukujdrukuj

 • autor informacji: Zbigniew Kowalski
  data wytworzenia: 2016-12-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-16 15:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-05 14:22
 • autor informacji: Zbigniew Kowalski
  data wytworzenia: 2015-10-23
 • opublikował: Administrator Systemu
 • autor informacji: Zbigniew Kowalski
  data wytworzenia: 2015-03-18
 • opublikował: Administrator Systemu
 • autor informacji: Zbigniew Kowalski
  data wytworzenia: 2015-03-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-03-18 09:15

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Adres

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Kontakt

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.
Mówiąca przeglądarka
Aby odsłuchać tekst znajdujący się na danej podstronie kliknij na przycisk "Odsłuchaj".